Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Teknisk komp.

Valg af stålkvalitet
Stålnormer
Leveringstilstand
Bearbejdningshensyn
Hærdning generelt
Opbevaringstid - indpakning
Holdetid og temperatur
Afgysning og omvandling
Måling HRC /prøvning)

Værktøjslære

Opbevaringstid - indpakning

Åbn siden som PDF

Oversigt
Trinopvarmning
Indpakning i støbejernsspåner
Indpakning i brugt indsætningspulver
Indpakning i rustfri folie
Neutralt saltbad

 

Opvarmningstid

Nødvendig opvarmningstid

Den nødvendige opvarmningstid afhænger af hærdegodsets vægt og form, og af hvilken ovntype og ovneffekt man har til disposition.

Det kan derfor blive omstændeligt at beregne den tid, der kræves i hvert enkelt tilfælde for, at godset skal blive gennemvarmet. Følgende enkle regner har vist sig at give en fuldt acceptabel vurdering af opvarmningstiden.

 

Oversigt

Ovntype Temperaturområde
ºC
Opvarmningstid
i timer
Bemærkninger
Konvektionsovn max. 500 Detaljens tykkelse i
dm x 1,5
Ikke indpakket
Muffeovn 700 - 1000 Detaljens tykkelse i
dm x 2,5
Ikke indpakket
Muffeovn 700 - 1000 Kassens tykkelse i
dm x 3
Indpakket
Saltbad max. 500 Detaljens tykkelse i
dm x 0,7
 
Saltbad 700 - 1000 Detaljens tykkelse i
dm x 0,5
 

 

Trinopvarmning

Ved opvarmning til temperaturer over 500ºC bør opvarmningen foretages i trin, således at man f.eks. til 850ºC gennemvarmer ved 300ºC først.

Ved opvarmning til temperaturer over 600 til 700ºC vil stålets overflade afkulle og oxydere, hvis ikke den beskyttes på en eller anden måde.

Der kan opnås den påkrævede beskyttelse ved indpakning i kasse, i rustfri folie, opvarmning i neutralt saltbad, beskyttelsesgas eller vakuum. I visse tilfælde må man også passe på, at der ikke sker afkulning under opvarmningen.

 

Indpakning i støbejernsspånner

Indpakning har måske været den mest almindelige metode til at beskytte værktøj mod afkulning.

Som regel er dette foregået ved, at detaljerne er blevet pakket ind i papir og derefter lagt ned i udbrændte støbejernsspånner i en kasse fremstillet af varmebestandig plade. Der er dog risiko for, at spånerne sammensintrer ved temperaturer over 1000ºC, og derfor anvendes der i visse tilfælde kun papir eller papirstrimler som indpakningsmiddel.

 

Indpakning i brugt indsætningspulver

Der kan også anvendes brugt indsætningspulver som indpakningsmiddel til lavt legerede stål med mere end 1% kulstofindhold.

Dette gælder også i de tilfælde, hvor man ønsker en svag overfladekulning af legeret stål.

 

Indpakning i rustfri folie

Rustfri folie kan give en god beskyttelse med afkulning og oxydering. Folien er specielt egnet til små og middelstore værktøjer af lufthærdende stål.

Der er således ingen større problemer med at klare den påkrævede lufttætte tillukning, og værktøjet kan blive i folien under bratkøling og anløbning.

 

Neutralt saltbad

Neutralt saltbad giver de fleste stål en god beskyttelse mod afkulning. Saltbadet må regenereres regelmæssigt.

Det smeltede salt optager nemlig ingen jern fra hærdegodset, og dette jern oxyderer ved badets kontakt med luften. Jernoxyden kan siden have en afkullende indvirkning på hærdegodset.