Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Teknisk komp.

Valg af stålkvalitet
Stålnormer
Leveringstilstand
Bearbejdningshensyn
Hærdning generelt
Opbevaringstid - indpakning
Holdetid og temperatur
Afgysning og omvandling
Måling HRC /prøvning)

Værktøjslære

Holdetid og temperatur

Åbn siden som PDF

Hærdetemperatur
Diagrammer
Eksempel med SIS 2140

 

Hærdetemperatur

Holdetid ved hærdning afhænger af stålets kvalitet og den anvendte austenitiseringstemperatur. Derfor angives en del retningsværdier på holdetider ved forskellige temperaturer for værktøjsstål.

Teoretisk set bør også holdetiden forøges med dimensionen, da karbidernes størrelse og dermed også vanskelighederne ved deres opløsning forøges med dimensionen. Der kan dog ses bort fra dette i praksis.

Hvis opvarmningstiden beregnes ifølge skema, vil en grov detalje automatisk befinde sig længere tid i det temperaturområde, hvor der sker karbidopløsning end en lille detalje

Dette fremgår af de to følgende diagrammer.

 

Diagrammer

H = Holdetid ved hærdetemperatur

V = Opvarmningstid

X+H = Den tid, hvor værktøjet er inden for det temperaturområde, der kræves ved karbidopløsning.

 

Eksempel med SIS 2140

Forvarmningstemperatur:  600 - 700ºC

Austinitiseringstemperatur: 

790 - 850ºC

Temperatur
ºC
Holdetid
minutter
Overfladehårdhed før anløbning
opnået ved oliekøling HRC
800 30 65 ± 2
825 20 65 ± 2
850 15 63 ± 2

Holdetid = tid ved hærdetemperatur efter, at værktøjet er fuldstændigt gennemvarmet.