Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Form Plast

Maskinens dele
Sprøjteenhed
Dosering
Snekker
Snekketyper
Tilbageløbsspærrer
Lukkedyser
Lukkeenhed
Værktøjsopspænding
Cyklustid
Lukketryk
Anbefalet temperaturindstilling
Form- og udfaldssikring
Fejlfindingsskema

Værktøjslære

Dosering

Stempel-torpedo sprøjteenhed
Kombineret stempel-snekke sprøjteenhed<
Opsnekning

Doseringsberegning
Formel for den specifikke dosering (g/cm):

Spedd = specifik dosering i g/cm
r = snekkeradius i mm
π = pi
α = omregningsfaktor fra 23º C til forarbejdningstemperatur
ρ = rho, materialets massefylde i kg/m3 ved 23º C
Da ρ er mindre ved forarbejdningstemperatur end ved 23º C, må der indføres en omregningsfaktor α, der ligger mellem 0,8 og 0,9.
For amorfe materialer er α = 0,85 - 0,9.
For krystallinske materialer er α = 0,8 - 0,85.

Beregningseksempel:
Snekkediameter 30 mm,
materiale = ABS, der er amorf og med ρ = 1,060

 

Formel for dosering
Bd = beregnet doceringsvej i mm
Gs = skudvægt i gram
Sd = specifik dosering i g/cm

Kan også udregnes således

Beregningseksempel:
Skudvægt 332,8 gram:

 

 

Ved fyldeskudserien: Bemærk, at omkoblingspunkt og pude ikke er det samme sted, idet snekken oftest kører forbi omkoblingspunktet.
For at kunne nå at aflæse puden i fyldeskudserien sakl der indsættes en værdi for forsinket opsnekning på ca. 6 sekunder. Husk at ændre denne forsinkelse til en "passende" tid i eftertryksserien (evt. 0 sek).

Specifikt volumen
Når et emnes vægt skal beregnes ud fra eksempelvis en emnetegning findes først dets volumen.
Efter beregning af emnets volumen findes emnevægten ud fra følgende formel:
vægt = volumen × massefylde

Normalt vil alle målene på en emnetegning være opgivet i mm. Normalt opgives emnevolumen i cm3, svarende til vægtenheden i gram, må emnemålene laves om til cm, dette gøres ved at dividere med 10.
Massefylden benævnes ofte med det græske bogstav ρ (rho) og opgives altid sammen med dens enhed g/cm3 eller kg/l.

Eksempel på beregning af specifikt volumen
Når skudvægten er 30 gram, og v er 1,05 cm3
er volumet = 30 × 1,05 = 31,5 cm3
Volumenændringen fra 23º C til forarbejdmingstemperatur kan beregnes som forholdet

Som alternativ til den almindelige doseringsberegning kan denne faktor indgå i doseringsberegningen som en gangefaktor.

 

Stempel-torpedo sprøjteenhed

Kombineret stempel-snekke sprøjteenhedenhed

 

Opsnekning

Idet snekken roterer, skruer den sig tilbage i plastmaterialet og stopper, når docerkontakt nr. 9 (se foregående afsnit) berøres.