Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Form Plast

Temperering - køling
Udformning
Uens varmeafgang
Formkøling
Seriekøling
Parallelkøling
Simpelt kølesystem
Heat pipes
Varmetransport

Værktøjslære

Formkøling

Åbn siden som PDF

Kernekøling
Kernekøling (fingerkøling)
Uafhængige kanalsystemer
Ventiludstøder med fingerkøling
Værktøj med flere af hinanden uafhængige kanalsystemer
Anvendelse af spærreplade
Spærreplade - kølerør
Placering af vandstudse
Formkølingseksempler 1
Formkølingseksempler 2
Formkølingseksempler 3

 

Hvor formen er opbygget med høje kerner, kan det blive nødvendigt at tvangsstyre kølevæsken gennem disse kerner.

 

Kernekøling (fingerkøling)

 

Kernekøling (fingerkøling)

 

 

Uafhængige kanalsystemer

 

 

 

Ventiludstøder med fingerkøling

Ventiludstøder med fingerkøling. Denne mere komplicerede kølemetode må ofte anvendes, idet ventiludstøderen bliver den stærkest opvarmede del i formen, når den placeres lige over for indsprøjtningsdyden, og udstøderen må naturligvis have en forholdsvis kold flade at påvirke under udstødningen. Ventiludstøderen kan påvirkes med luft eller mekanisk vej.

 

Værktøj med flere af hinanden uafhængige kanalsystemer

 

Her anvendes indsatse for de 2 kølesystemer, for at kølevæsken ikke skal sive ud i skillefladen anvendes O-ringe som tætning.

 

Anvendelse af spærreplade

 

Her anvendes spærreplade for at tvinge kølevæsken den ønskede vej.

 

Spærreplade - kølerør

Seriekøling hvor der anvendes spærreplade for at tvinge kølevæsken den ønskede vej.

Parallelkøling hvor der anvendes rør for at tvinge kølevæsken den ønskede vej.

 

Vandstudse

I forbindelse med placering af vandstudse bør ind- og udgang af kølevæske være til samme side.

 

Formkølingseksempler 1

Form hvor der anvendes kølekanaler til formkøling.

Form hvor der anvendes kølekanaler i den faste formpart, for bedre køling anvendes indsats med spiralformet kanal i bevægelse formpart.

 


Formkøling med kølekanaler.

Indsats med spiralformet kanal.

 

Formkølingseksempler 2

Formkøling med kølekanaler, for placering af kølekanaler se afsnit omkring uens varmeafgang.

 

Formkøling med køleindsats, hvor der er ringformet eller spiralformet væskekanal i bevægelig formpart, det giver en mere effektiv køling.

 

Formkølingseksempler 3

Formkøling med ringformet vædskekanal, der ved hjælp af spærreblik virker spiralformet.