Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Teknologifag

Trådgnist baggrund
Trådgnistprincip
Trådmateriale
Trådføring
Snit i grader
Spuleteknik
Koder Charmilles
Materialelære
Overfladeruhed
Starthul
Teknologi Charmilles
Setup AGIE

Værktøjslære

Teknologi Charmilles

Åbn siden som PDF

Trådskæring med kun ét snit
Trådskæring med flere overløb
Radiuskompensation
Teknologi tabel
Skæringspunkt af elementer
Ændringer af konturer

 

Trådskæring med kun ét snit

 

 

Hvis man nu kunne forestille sig at man skulle trådskære med kun ét snit så skulle man tage højde for trådens radius plus 2 gange radial Gap.
Det spor som efterlades er lig med trådens radius + radial Gap.
Offset vil være lig 0

 

Trådskæring med flere overløb

Den ønskede nøjagtighed og overflade finish opnåes ved at trådskære af flere gange.

 

 

 

 • Materialefjernelse PM Er den materialetykkelse som radialt bliver fjernet ved sletbearbejdning eller specielt overfladebehandlet.
 •  

 • Ekstra tillæg SE refererer til tillæget som skal stå tilbage til efterfølgende snit. Det er gennemsnits summen af det materiale som skal fjernes efter det pågældende snit.

I eksemplet ved siden af skæres der et skrupsnit, efterfulgt af et sletsnit og en speciel overfladefinish.

 

I tabellen nedenfor er vist en sekvens som består af 5 snit:
1 skrubsnit.
2 sletsnit.
2 overflade snit.

Operation Materialefjernelse Ekstra tillæg SE Offset 0 Total offset
(1) Skrub snit (E2) --- SE1=40+40+7+3 = 90 OFF1= 160 160+90 = 250
(2) Slet (E7) 40 SE2=40+7+3 = 50 OFF2 = 135 135+50 = 185
(3) Slet (E7) 40 SE3=7+3 = 10 OFF3 = 135 135+10 = 145
(4) Overflade finish (E10) 7 SE4 = 3 OFF4 = 136 136+3 = 139
(5) Overflade finish (E11) 3 SE5 = 0 OFF5 = 134 134+0 = 134

I tabellen kan man se hvorledes radiuskompensationen for de enkelte snit beregnes.

 

Til top

 

Radiuskompensation

Retningen til venstre eller til højre skal bestemmes i programmet i forhold til:
 • Om det er et stempel eller et formhulrum
 • Hvis en rotation er valgt, skal den foregå medurs eller modurs?

 

Bearbejdning uden radiuskompensation kan også lade sig gøre.

 

Til top

 

Teknologitabel

En teknologitabel er forprogrammerede diler som indeholder data som passer til at hentes frem i forskellige bearbejdningssituationer
Tabellens indhold inddeles i to kategorier:
 • Indstilling: Justere programmer beregnet for ét gennemløb.
 • Sekvenser: En serie af indstillinger til at føre programmet til ende.

Indstillinger

Eksempel:

Arbejdsstykkets materiale Trådmateriale og diameter Indstilling
Cobber Blød messing 0,25 E2

En tabel indstilling indeholder:

 • Kendetegnet for denne indstilling er almindeligt for alle arbejdsstykkers højde/tykkelse.
  • M = Gnist metode
  • ST = Hvilken strategi der er defineret.
  • Ledeevnen.
  • Den opnåede overflade finish.
 • For hver gennemførlig højde, kan et antal justeringer programmeres (Programmets kendetegn er brug af tråden, dielektrikum og generatoren.)
  • WS = Trådens hastighed
  • WB = Trådens spænding
  • INJ = Spuletryk
  • V = Maskinens strømstyrke
  • IAL = Intensitet/styrke
  • A = Energi varigheden på pulsen
  • B = Tiden mellem to pulser
  • TAC = Kort impulstid.
  • SVO = Indstillings hastigheden
  • AJ = Servostyringens middelspænding.
  • OFF = Offset 0
  • Ønsket bearbejdningshastighed i en lige linie under definerede betingelser (i mm/min.)

 

Til top

 

Skæringspunkt af elementer

 

 

Skæring i grader, Skæringspunkt imellem 2 elementer(forskellig top og bundfigur) kan løses på forskellig måde.

Som eksempler ved siden af, en form hvor vinklerne kan skæres på følgende måde:

A: Konisk hjørne
B: Konisk hjørne med R0 på niveauet af den programmerede bane.
C: Cylindrisk hjørne
D: Stump vinkel.

 

 

Eksempel:
Vinklen skæres med konstant radius.

Alpha vinklen imellem elementerne.
A Den programmerede skrå vinkel.
h Emnets højde.
e Udlægning af tråden til det øverste plan på emnet.
teta Maximal hældning at tråden i hjørnet.

 

Til top

 

Ændringer af konturer

Figurer som skal bearbejdes kan ofte have den samme symmetri, gentagelse eller ændring af skala, f.eks. et gearhjul den samme profil bliver gentager fra den ene tand til den anden med en forskellig vinkel og rotation

For at undgå unødvendig programmering, åbner styringen mulighed for for forskellige muligheder for ændring af figurer.

 

 

 

Spejling over X/Y.

 

 

 

Skift akser

 

 

 

Ændre skala forhold

 

 

 

Rotation

 

 

Til top