Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Form Metal leg.

Hvad er pulvermetallurgi?
Hvad anvendes det til?
Produktion?
Materialeegenskaber?

Værktøjslære

Pulvermetallurgi

Hvad er pulvermetallurgi?

Pulvermetallurgi også kaldet "Sintermetal" er karakteristisk ved, at det er muligt at opnå materialeegenskaber, der ellers kun er vanskeligt opnåelige med traditionelle fremstillingsmetoder og materialer. F.eks. har forskellige legeringer og pressetryk stor indflydelse på et materiales egenskab.
Pulvermetallurgi fremstilles med en finish og præcision, der ellers kun er opnåelig med langt dyere spåntagende bearbejdningsmetoder.

Hvad anvendes det til?

Pulvermetallurgi anvendes fortrindsvis til serieproduktion af eksempelvis tandhjul, lejer, møtrikker, flanger mv.

Presseteknikken gør det muligt at fremstille komplicerede udformninger. Metoden åbner for mange anvendelsesmuligheder og produkterne kan formes og tilføres egenskaber helt efter kundens behov.

Til top

 

Produktion

Afhængig af kundens krav, blandes metalpulver med forskellige legeringsbestanddele. Herefter doseres metalpulveret i en presseform, og presses under et højt tryk 4-6 tons/cm2. Og fremstilles i dag op til 50-60 cm2 i projiceret areal.

Efter at emnerne er presset i facon, skal emnerne sintres. Sintringen foregår ved høj temperatur, alt afhængig af legeringsstofferne.

Efter sintringen kan det komme efterbearbejdning på tale, ligesom det også kan komme på tale at emnerne skal efterpressen for at opnå en finere tolerance og overflade.

Til top

 

Materialeegenskaber

Sammensætningen af legeringsbestanddele kan opfylde de varierende krav, der stilles til de færdige produkter. F.eks. styrkeegenskaber, korrosionsbestandighed, bearbejdlighed, svejsebarhed og hærdbarhed.
Emnernes porøsitet kan varieres hvilket har betydning ved f.eks. selvsmørende lejer mv.
Næsten alle materialer også rustfaste materialer findes i pulverform.

Til top