Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Form Plast

Indledning
2-komponent
3-komponent
4-komponent
Interval-støbning
Sandwich-sprøjtestøbning
Kombineret støbning
Tilbehør
Form/stans

Værktøjslære

Sprøjtestøbning med 4 materialer

Sprøjtestøbning med fire materialer
Sprøjteenhedens placeringsmuligheder
4 farve animation

 

Sprøjteenhedens placeringsmuligheder

Forløbet for sprøjtestøbning med 4 materialer kan foregår på flere måder. Her præsenteres 2 muligheder

Opbygningen af et to-stations-værktøj kan foregå som med opbygning i det foregående afsnit tre-komponent-værktøj. Det første procestrin fremstilles råemnerne ved samtidig indsprøjtning af 3 komponenter. Hele værktøjsdelen drejes 180° i anden position, Der sprøjtes det fjerde komponent uden på råemnerne til det færdige emne.

Ved et fire-stations-værktøj kan der f.eks. fremstilles flerlags kunsstofemner. Det er let og enkelt at indplacere regenereringsandele og spærrelag, som eksempelvis forhindrer diffusion af ilt. Illustrationerne viser den trinvise opbygning af et fire-lags sprøjteemne. På første station fremstilles det inderste lag. Værktøjet drejer 90° videre til næste atation. Der sprøjtes det andet komponent uden på det første. Herefter drejer værktøjshalvdelen videre til tredie station og til sidst til færdiggørelse på fjerde station. Her sprøjtes yderste dæklag, det vil sige, det synlige lag på emnet. Efter afkøling kan det færdige flerlagsemne afformes fra kaviteten. I et kontinuerligt arbejdscyklus fremstilles et færdigt sprøjtestøbeemne ved hver åbning af værktøjet.

 

Sprøjteenhedens placeringsmuligheder

 

 

 

 

4 farve animation

Klik på videoen for at starte og stoppe den