Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Teknologifag

Opgave
Værktøjslager
Programnummer
Referencepunkt
Grafik
Værktøjeopkald
Ilgang
Lineær bevægelse
Bue bevægelse
Radius kompensering
Afslutning
Program

Værktøjslære

Værktøjslager

 

Værktøjslagerets opbygning

Værktøjslageret består af en P adresse op til 99 muligheder

P1
P2
-
-
P99

En P adresse kan bestå af følgende parametre

 

Værktøjslager

P0 (Reserveret til T0)
P1 T1 L 107.966 R 8.000 L1=108.466 R1=8.500 L2=108.666 R2=8.200

P2

T2

L 98.539

R 3.000 - - - -

P3

T3

- - - - - -
P4 T4 - - - - - -

T1 er værktøjsnummeret - der er mulighed for at anvende op til 7 cifre.

L er længde på værktøjet.

R er radius på bearbejdningsværktøjet. ( f. eks. bor og fræsere ).

Med parametrene L1= og R1= samt L2= og R2= kan man "snyde" styringen og indgive nogle falske værdier til for eksempel at skrubfræse med.

T og R intastes manuelt i værktøjslageret hvorimod længden L kan opmåles med automatisk værktøjsmåling, det sker ude ved maskinen.

NB! Der skal være et T nummer på P adressen for at det er muligt at opmåle værktøjslængden automatisk.