Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Teknologifag

Opgave
Værktøjslager
Programnummer
Referencepunkt
Grafik
Værktøjeopkald
Ilgang
Lineær bevægelse
Bue bevægelse
Radius kompensering
Afslutning
Program

Værktøjslære

Lineær bevægelse

 

Værktøjet bevæges i en ret linie, med den sidst programmerede tilspænding

Programmering
G1 X_ Y_ Z_ F_

X, Y, Z angiver det punkt, hvor værktøjet positioneres. F er tilspændingen.

Hvis der ikke tidligere er programmeret en tilspænding (F), spindelhastighed (S) og spindel rotation (M3, M13, M4 eller M14) før ordren G1, giver styringen en alarm.