Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Form Plast

Foranalysen
Foranalyse skema
Antal form hulrum
Emneudformning
Lukketryk
Emnevægt og svind
Boltberegninger
Beregning af cyklustider
Forkalkulation
Opgaver

Værktøjslære

Antal formhulrum

 

Økonomi

Beregning af mest økonomiske antal formhulrum

Til beregning af det teoretisk mest økonomiske antal formhulrum skal følgende oplysninger være til rådighed:

Pa= antal emner der skal produceres.

Ct.= beregnet cyklustid i sekunder.

Mp.= maskintimepris for de forskellige størrelser sprøjtestøbemskiner der er til rådighed.

Al.= arbejdsløn under produktionen.

Vp.= kalkuleret værktøjspris efter antal kaviteter.

Fr.= indsatte antal kaviteter ( formhulrum ) f.eks. 2 – 4 – 8 og 16 stk.

Formel:

 

Forhold for indsatte kaviteter Fr. der skal tages i betragtning ved beregningen:

Sprøjtestøbemaskinens lukketryk i forhold til antal kaviteter.

Sprøjtestøbemaskinens skudkapacitet.

Sprøjtestøbemaskinens plastificeringskapacitet.

Tolerancen for det færdigstøbte emne har også indflydelse på antallet af kaviteter i formen.

Ensartetheden i fremstilling af formhulrum bliver vanskeligere med et øget antal.

Ensartetheden af produktionsbetingelser hvad angår tryk og temperatur bliver vanskeligere med et øget antal formhulrum.