Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Form Plast

Foranalysen
Foranalyse skema
Antal form hulrum
Emneudformning
Lukketryk
Emnevægt og svind
Boltberegninger
Beregning af cyklustider
Forkalkulation
Opgaver

Værktøjslære

Lukketryk

 

Beregning af lukketryk

Det korrekte lukketryk afhænger af flere faktorer, så som det projicerede areal, længde og dimension af fordelerkanaler og indsprøjtningstryk- og hastighed.

Beregning af nødvendigt formlukketryk Fnød:

1. Beregn det projicerede areal A i cm2.
(projicerede areal = det synlige areal af emnekonturen set i formens skilleflade)

2. Bestem indsprøjtningstrykket I (normalt fra 1000…1500 bar. 1 bar = 0,1N/mm2 = 10N/cm2)
(anbefalede indsprøjtningstryk opgives af materialeleverandør)

3. Beregn specifikt indre tryk i form Fspec. [N]    Fspec = I × 10 × 0,5...0,7
(det indre tryk i et sprøjtestøbeværktøj sættes skønsmæssigt til at udgøre 50% til 70% af indsprøjtningstrykket. Tryktabet er afhængigt af fordelerkanalens udformning og længde samt indløbets type og størrelse)

4. Beregn Fnød [N]     Fnød = A × Fspec>

Bemærk!
Man bør inkluderer en 25%'s sikkerhedsfaktor, det gør man for at beskytte Maskine og værktøj, det vil sige at man ganger resultatet med 1,25