Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Form Plast

Foranalysen
Foranalyse skema
Antal form hulrum
Emneudformning
Lukketryk
Emnevægt og svind
Boltberegninger
Beregning af cyklustider
Forkalkulation
Opgaver

Værktøjslære

Beregning af cyklustid

 

Begrebet cyklustid indeholder:
  • indsprøjtningstid
  • afkølingstid (herunder eftertryk og plastificering)
  • åbne / afformetid
  • formlukketid

Af disse tider udgør køletiden den største.
Indsprøjtningstiden er oftest under 1 sekund, ligesom åbne / lukketiden.
Afformningstiden beror på kørselsformen. ( manuel el. automatisk )

Køletidsberegning Tk i sekunder.

S = emnets største godstykkelse.[ mm. ]
θm = Plastmaterialets indsprøjtningstemperatur. [ 0C ]
θw = Værktøjstemperatur. [ 0C ]
θe = Afformningstemperatur. [ 0C ]

aeff = plastmaterialets effektive temperaturledningsevne.

λ = Varmeledningsevne. [ W/m ´ K ]
ρ = Massefylde. [ gr./cm3 ]
Cp = Varmefylde. [ Kj/Kg ´ K ]