Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Snit & stans

Beregninger
Trækbrudstyrke
Stafberegninger
Staftabel
Værktøjslængde
Strimmellayout
Foranalyse skema
Opgaver H4

Værktøjslære

Stafberegninger

Åbn siden som PDF

Stafberegninger (Randbredder)
Beregning af Fremføringslængden
Beregning af strimmelbredden

 

Stafberegninger (Randbredder)

I et stanseværktøj vil det strimmel/båndmateriale der ikke bliver brugt til emne være affald.

Det gælder derfor om at minimere materialeforbruget i siderne, kaldet kantstaf, benævnt a, og mellem Materialeforbruget mellem emnerne, kaldet mellemstaf, benævnt e.

Det er vigtigt at bemærke, at det er konturlinielængderne, vist som L i figuren ovenfor der er afgørende for stafværdierne a og e.

Kantstaf a beregnes efter linielængden L på langs af strimlen.

Mellemstaf e beregnes efter linielængden L på tværs af strimlen.

Hvis stafværdierne bliver for små bøjer/kæntrer staffen. Er dette tilfældet med mellemstafen er værktøjet kassabelt, idet fremføringslængden normalt ikke kan ændres.
Hvis stafværdierne bliver for store påvirker det emneprisen.

 

Beregning af Fremføringslængden

Fremføringslængden V = Emnebredden + mellemstaf e

(Normalt vælges fremføring på emnets korteste led, med mindre valseretning, placering af flere emner o. lignende spiller ind.)

 

Beregning af strimmelbredden

Strimmelbredden B = Emnelængde + 2 × kantstaf a

OBS! Kontroller leverandørtolerance på strimmelbredde, samt breddemålet mellem linialer, således at kantstafmålet aldrig bliver mindre end toleranceangivelsen. Her tænkes på det tilfælde at strimmelbredden er i min. tolerancen og strimlen samtidig ligger an mod den ene linial. Her skal det beregnes at kantstafen i modsat side overholder tabelmål.