Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Snit & stans

Pladeforarbejdning
Pladenorm DIN 1623
Pladenorm EN 10130
Materialetest

Værktøjslære

Pladenorm DIN 1623

  1. U: uberoliget, RR: fuldt beroliget.
  2. Gælder for smelteanalysen. Andre elementer - untagen mangan og aluminium - må ikke forsætlig tilsættes smelten uden bestillerens samtykke.
  3. Fortykkelse <0,7 mm må flydespænding ligge 20N/mm2 højere.
  4. For en prøve med målelængde L0= 80 mm og bredde b0= 20 mm efter DIN 50114.
  5. For tykkelse <0,7 mm må brudforlængelse være 2% mindre.
  6. Kvælstoffet skal være fuldstændig bundet. Stålet skal derfor mindst indeholde 0,02% metallisk aluminium, hvis der ikke er anvendt andre nitriddannere.
  7. For tykkelse>1,5 mm er den højst telladelige flydespænding 235 N/mm2

 

Vælg plademateriale

St 12 St 13 St 14

 

 

Egenskaber, som skal være opfyldt ifølge DIN 1623
W.stoff nr.
Des-oxydations-grad 1)
Kem. analyse C max
Kem. analyse N max
Brudstyrke Rm
Flydesp. Rp
Brudfor-længelse 4) %, min 5)
Hård-hed HRB
Hård-hed HR30T