Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Snit & stans

Pladeforarbejdning
Pladenorm DIN 1623
Pladenorm EN 10130
Materialetest

Værktøjslære

Materialetest

Åbn siden som PDF

Enakset trækprøve
Nominel arbejdskurve

 

I modsætning til de simulative tests indebæprer materialetestene en bestemmelse af karakteristiske egenskaber ved pladematerialerne - egenskaber som arbejdskurve, anisotropiforhold og formbarhedsgrænsekurver. Kendskab til disse procesuafhængige materialeegenskaber gør det muligt at forudsige, hvorledes et materiale vil opføre sig under plastisk deformation.

 

Enakset trækprøve

Enakset trækprøvning er den mest anvendte mekaniske prøvningsmetode. Ved trækprøvning under enakset spændingstilstand bestemmes en sammenhæng mellem prøveemnets deformation (forlængelse) og den dertil hørende kraft.

Når et plademateriales mekaniske egenskaber skal klarlægges, undersøges materialet altid i følgende tre retninger: valseretningen 45º's retningen i forhold til valseretninges og vinkelret på valseretningen.

 

Typiske kraft-forlængelseskurver for aluminium, kobber, blødt stål og rustfrit stål. Trækprøvemaskinen optegner automatisk disse kurver under prøvningen.

 

Til top

 

Nominel arbejdskurve

På grundlag af et materiales nominelle arbejdskurve findes:

Materialets flydespænding Re(R02) [N/mm2]
Materialets brudspænding Rm(Rmt) [N/mm2]
Jævnt fordelt forlængelse Ag[%]
Brudfærlængelse A50 (A10...A90) [%]

 

 

F = Kraften [N]
S0 = Trækprøvens målte tværsnitsareal fra start [mm2]
(Fordel at der ikke kræves ens tværsnitsareal fra prøve til prøve)

 

L1 = Målt forlængelse
L0 = Trækprøvens udgangslængde (A10 = 10mm. A50 = 50mm, A90 = 90 mm)