Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Teknisk komp.

Udvidet slibeteknik
Slibemidler
Skærehastighed
Planslibning
Rundslibning
Koordinatslibning
Universalslibning
Profilslibning
Afbalancering
Afretning
Slibeskivens opspænding
Slibefejl
Borslibning
Kølemidler
Stikkelslibning
Opgaver

Værktøjslære

Afbalancering

Åbn siden som PDF

Afvejningsmetoder
Statisk afvejning
Afbalancering med 2 eller flere afbalanceringsklodser
Automatisk afvejning
Dynamisk afvejning

 

Afvejningsmetoder

Der skelnes mellem 2 afvejningsmetoder:

1. Statisk

2. Dynamisk

Her beskæftiger vi os kun med statisk afvejning.

Statisk afvejning foretages ved hjælp af de indbyggede ballanceklodser. Der findes nav med 2 eller 3 klodser og nav, hvor klodserne sidder på begge flangeparter (4 eller 6 klodser). Slibeskiven afbalanceres kun for uballance i radial retning.

Slibeskive med nav sættes på en rundslebet, hærdet dorn og hænges på afbalanceringsapparatet.

Libellen justeres således at den er placeret indenfor afmærkningen inden afbalanceringen af slibeskiven kan finde sted.

 

Til top

Statisk afvejning:

Statisk afvejningsmetode:

Ligesom på foregående side beskæftiger vi os med statisk afvejning.

Denne afvejningsmetode behøver man ikke først at få afbalanceringsbukken til at stå i vatter, men skal stå på et stabilt grundlag. Afvejningen foregår på præcis samme måde som foregående metode. Slibeskiven afbalanceres kun for uballance i radial retning.

Slibeskive med nav sættes på en rundslebet, hærdet dorn og hænges på afbalanceringsapparatet imellem de fire ruller.

 

Til top

Afbalancering med 2 eller flere afbalanceringsklodser:

 

Placer skiven på afbalanceringsapparatet. Når skiven falder til ro, mærkes det højeste sted. Den tynde del vender nedad.
To afbalanceringsklodser:
- Sæt ballanceklodserne vilkårligt og diamentralt modsat.
- Anbring ballanceklodserne 90° forskudt for mærket og diamentralt modsat.
- Flyt klodserne lige mod mærket, trinvis indtil slibeskiven er i statisk ligevægt overalt.

 

Tre afbalanceringsklodser:
- De tre klodser anbringes vilkårligt med lige stor afstand imellem sig.
- Lad skiven falde til ro på afbalanceringsapparatet og mærk det højeste punkt.
- Flyt den ene klods, så den står ud for mærket og de andre to 90° forskudt og diamentralt modsat.
- Forskyd de to klodser lige meget mod eller væk fra mærket, til skiven er istatisk ligevægt.

 

Til top

 

Automatisk afvejning:

Nogle slibemaskiner er forsynet med selvjusterende slibespindler, hvor den statiske afvejning foretages ved at justere vægte, der er indbygget i selve slibespindlen.

Princippet er, at rotationscenteret og tyngdepunktcenteret vil forsøge at falde sammen. Justeringen foretages med roterende slibespindel.

Ved hjælp af et håndtag frigøres kuglerne, og slibespindlen løsnes, så den svinger en anelse.

 

Til top

 

Dynamisk afvejning:

Dynamisk afvejning af slibeskive

Ved dynamisk afvejning sikres slibeskiven ballance både aksialt og radialt.

Der findes flere forskellige måder at afbalancere slibeskiver dynamisk. I dette materiale beskrives kun det apparatur vi har til rådighed.

Denne afvejning foretages på slibemaskinen med et såkaldt elektrodynamisk afvejningsapparat. De svingninger der kommer fra uballancen i slibeskiven registreres af en "svingningsoptager".
Svingningsoptageren videregiver impulserne i takt med svingningerne til et måle- og forstærkerapparat, som videregiver impulserne til et afretteapparat.
Ved først at afveje slibeskiven statisk, som før omtalt, og derefter rette slibeskiven af på siden i tekt med svingningerne, bringes slibeskiven i dynamisk ligevægt.

 

Til top