Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Teknisk komp.

Udvidet slibeteknik
Slibemidler
Skærehastighed
Planslibning
Rundslibning
Koordinatslibning
Universalslibning
Profilslibning
Afbalancering
Afretning
Slibeskivens opspænding
Slibefejl
Borslibning
Kølemidler
Stikkelslibning
Opgaver

Værktøjslære

Borslibning

Åbn siden som PDF

Spiralborets skæregeometri
Konisk fladeslibning
Facetslibning
Spiralspidsslibning
Trinbor
Skærevinkler

 

Spiralborets skæregeometri

Borets skærevinkler er som øvrige skærende værktøjer væsentligt bestemt af emnematerialets spånbearbejdlighed samt arbejdsbetingelserne, hvormed boret anvendes.

 

 

Symbolangivelse på skærevinklerne

= Frigangsvinkel
= Ægvinkel
= Spånvinkel
= Spiralvinkel
= Spidsvinkel
= Tværskærsvinkel

Spiralborets skæregeometri varierer fra borets periferi til dets kerne. For spånvinklens vedkommende vil denne være lig med borets spiralvinkel målt ved borets periferi og ændres til en negativ vinkel ind mod borets centrum.

Skematisk fremstilling af et bor under spåntagning

Den nødvendige frigangsvinkel, således at boret ikke har bagskær, er tiltagende ind mod borets centrum, og slibningen skal derfor tage hensyn hertil.

Slibning af spiralbor foretages i dag i specielle borslibemaskiner, der skaber borets skærende del efter et af flere mulige principper:
  • Konisk fladeslibning
  • Facetslibning
  • Spiralspidsslibning

Denne principielle forskel af frigangsvinklens størrelse ved konisk flade-, facet- og spiralspidsslibning ses i diagrammet.

 

1.Spiralfladeslibning
2. Konisk fladeslibning
3.Facetslibning

Frigangsvinklens variation ved forskellige slibeprincipper.

 

Til top

 

Konisk fladeslibning

Ved denne slibning fremkommer et tilnærmelsesvis lige tværskær med en tværskærsvinkel på ca. 55o. Spiralbor med konisk fladeslibning som grundprincip kan suppleres med korrektioner (form), der giver forskellige fordele.

 

Konisk fladeslibning

Form A

Kerneudspidsning, der nedsætter aksialkraften, foretages således, at tværskæret er ca. 10% af borets diabeter.

 

Kerneudspidsning

Form B

Korrektion af hovedskærende giver boret større eller mindre spånvinkel. Korrektionen kan kombineres med en kerneudspidsning.

 

Korrektion og udspidsning af skær

Form C

Krydsslibning anvendes almindeligvis ved bor med en kraftig kerne f.eks. bybhulsbor.

 

Krydsslibning

 

Til top

 

Facetslibning

Facetslibning eller firefladeslibningen anvendes ved mindre bor. Aksialtrykket er relativt lille, og centreringsnøjagtigheden er god.

 

Facetslibning

 

Til top

 

Spiralspidsslibning

Dette princip ligger til grund for flere betegnelser men slibningen bevirker, at et relativt lavt aksialtryk opstår, da frigangsvinklen bliver større mod borets kerne, samtidig med at tværskærets spånvinkel bliver gunstigere, og centreringen bedre.

 

Spiralspidsslibning

 

Til top

Trinbor

Spiralboret kan slibes som trinbor med et eller flere trin, og hvor spidsvinklen på disse kan variere.

 

Trinbor med lige og skrå spidsvinkel.
Til top

 

Skærevinkler 

Til top