Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Teknisk komp.

Udvidet slibeteknik
Slibemidler
Skærehastighed
Planslibning
Rundslibning
Koordinatslibning
Universalslibning
Profilslibning
Afbalancering
Afretning
Slibeskivens opspænding
Slibefejl
Borslibning
Kølemidler
Stikkelslibning
Opgaver

Værktøjslære

Stikkelsligning

Åbn siden som PDF

Afretning af slibeskive
Halvering af fræsere
Stikkelslibemaskinen
Cylindrisk fræser -flad-
Cylindrisk fræser -afrundet-
Cylindrisk fræser -med forsat radius-
Spids fræser
Kegleformet fræser -afrundet-
Kegleformet fræser -med forsat radius-
Kegleformet fræser -flad-
Retningsgivende skærehastigheder og skærevinkler

Halvering af fræsestikler

Det er en fordel at forslibe sin fræser på en større og grovere slibeskive end på den, man som regel bruger i sin stikkelslibesmaskine

Man kan skrubslibe sin stikkel med til +0,1 - +0,05 mm (skydelæremål).

Pas på at fræseren ikke anløber, da mister den sine bedste skæreegenskaber; og den har heller ikke godt af at blive afkølet i vand.

Denne flade (brystfladen), man her sliber, bør bære ca. 1 1/3 til 2 × fræserens diameter.

Den i bunden af slibningen fremkomne radius må ikke blive for lille, da dette svækker fræseren. Det er fræsestiklens svageste punkt. Undgå ligeledes ved rund- og brystfladeslibningen i maskinen slibninger, der kan give kærvvirkning, da disse i forbindelse med vibrationerne ved den store hastighed let giver brud.

 

Til top

 

Afretning af slibeskiver

Sørg for at diamantafretteren er skarp, og at en skarp kant bliver brugt ved afretningen.

Når man skal skrubslibe f.eks. ved halvering af fræseren vil det være klogt at afrette slibeskiven, så man kun har en smal sliberand. Det nedsætter faren for anløbning af fræseren.

Husk at rette slibeskiven af før færdigslibningen.

 

Til topTil top

 

Halvering af fræsere

Skalaerne for lodret og vanret drejes på 0.

1. Fræseren oprettes:

 • Opspændingstangen drejes, til der er rødt mørke i vinduet.
 • Snaplås i bevægelsesvej 0°
 • Skalaen på delehovedet stilles på 0.
 • Fræseren oprettes med brystfladen med stillefingeren og fastspændes.

2. Slibning af brystflade:

 • Snaplås løsnes og fræseren drejes 180°
 • Snaplås igen i bevægelsesves 0°
 • Grovindstilling af rørføring - Husk streger skal stemme overens-.
 • Indstilling af reguleringsskruen til længden af brystfladen - R
 • Slibning af brystfladen til D/2 ±0,01 (mikrometerskrue!) se afretning af slibeskive.

Hertil er fælles for alle 7 fræsetyper.

 

Til top

 

Stikkelslibemaskinen

 1. Grovindstilling
 2. Finindstilling
 3. Lodret drejebevægelse
 4. Vanret drejebevægelse
 5. Tværbevægelse (nonius)
 6. Længdebevægelse (grov og fin)

 

Til top

Cylindrisk fræser -flad-

Skalaerne for lodret og vanret drejes på 0.

1. Diameteren rundslibes:

 • Fræseren oprettes og snaplås stilles på drejebevægelse 360°
 • På lodret drejelejes skala indstilles vinklen alfa
 • Grov- og finindstilling. D rundslibes.

2. Sideskæret bagslibes:

 • Snaplås stilles på drejebevægelse 180°
 • Skæret bagslibes, indtil der fra rundslibningen kun står en fas på ca. 0,1 mm

3. Endeskæret bagslibes:

 • Fræseren bringes i udgangsposition. Snaplås stilles i 0°
 • På lodret drejelejes skala indstilles vinklen gamma.
 • På vanret drejelejes skala indstilles vinklen beta.
 • Grov- og finindstilling.
 • Slibes.

4. Aftrækning (oliesten):

 

Til top

 

Cylindrisk fræser -afrundet-

Først stilles nonius på 0, dernæst:

1. Diameteren rundslibes:(som ved 1)

2. Sideskæret bagslibes: (som ved 1)

3. Radius bagslibes:
 • Efter bagslibning af sideskæret (løsnes ca. 0,02 mm) dersfter stilles vanret drejelejets skala på 90°, dernæst grov- og finindstilles delehovedet indtil fræserens endeflade rører slibeskiven.
 • Ved drejning i vanretlejets bevægelse på 180° bagslibes radius.

4. Aftrækning (oliesten):

Til stål vil det være en fordel at lave et ekstra friskær, se skitse.

 

Til top

 

Cylindrisk fræser -med forsat radius-

Først stilles nonius på a, dernæst:

1. Diameteren rundslibes:(som ved 1)

2. Sideskæret bagslibes: (som ved 1)

3. Radius og bagskær bagslibes: (som ved 2)

4. Aftrækning (oliesten):

 

Til top

 

Spids fræser

1. Profilform og bagslibning:

 • Fræseren oprettes; snaplåsen stilles på bevægelsesvej 180deg;
 • Ved lodretlejet indstilles vinklen alfa
 • Ved vanretlejet indstilles vinklen delta
 • Grov- og finindstilling, bagslibning

2. Spidsen aftrækkes, så meget gravuren tillader. Skæret aftrækkes.

 

Til top

 

Kegleformet fræser -afrundet-

Først stilles nonius på 0. Derefter:

1. Rundslibning:

 • Fræseren oprettes, snaplåsen stilles i bevægelse 360°
 • Grovindstilling, gennem finindstilling bringes store D til lige at røre slibeskiven.
 • Efter finindstilling skrues skala, drejes nu yderligere til x (D/2 -r) frem
 • Vanret drejelejes skala stilles på 90°. Ved grov og finindstilling bringes fræserens endeflade i berøring med slibeskiven.
 • Vanret drelejets skala indstilles på vinklen delta (med stop)
 • Rundslibes

2. Bagslibning af side- og endeskær.

 • Snaplåsen stilles på drejebevægelse 180°
 • Med lodret drejelejet indstilles vinklen alfa
 • Grov- og finindstilling, sideliggende skær bagslibes, derefter ved drejning i vanret drejelejet og en 180° bevægelse, bagslibes radius

3. Aftrækning.

 

Til top

 

Kegleformet fræser -med forsat radius-

Først stilles nonius på 0. Derefter:

1. Rundslibning: (Som forige)

 • Her dog x = D/2 - (a + r)

2. Bagslibning af side- og endeskær.

3. Fræserens endeliggende skær afslibes i hånden.

4. Aftrækning.

 

Til top

 

Kegleformet fræser -flad-

Først stilles nonius på 0. Derefter:

1. Rundslibning: (Som forige)

 • Her dog x = D/2 - a

2. Bagslibning af side- og endeskær.

3. Aftrækning.

 

 

Til top

 

Retningsgivende skærehastigheder og skærevinklerSkærehastighederne er for etskærsfræserne mellem 2 - 3 gange flerskærsfræserne.

 

Til top