Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Teknisk komp.

Værkstedsteknik
Skærehastighed
Hårdhed værktøjsstål
Skæredata drejning
Skæredata fræsning
Boring
Skæretabel HS drejning
Skæretabel HS fræsning
Personlig beskyttelse og hygiejne

Værktøjslære

Værktøjsteknik

Åbn siden som PDF

 

Hvis en virksomhed i dag skal klare sig i konkurrencen og overleve, er det i dag nødvendigt at bearbejde optimalt.
Virksomheder med skærende, spåntagende bearbejdning er i de fleste tilfælde i en konkurrencesituation, der tvinger dem til rationelle produktionsmetoder.
En udbredt opfattelse har været, at produktionshastighed opnås ved maksimal udnyttelse af bearbekdningsmaskinens tilspænding, spåndybde, skærehastighed og effekt. en anden metode kunne være at spare på værktøjet ved at bearbejde med lave skæredata.
Den bedste kombination vil være en kombination af personale, værktøj og produktionsmidler, som giver de laveste produktionsomkostninger.
Her vil det være vigtigt, at bearbejdningsresultatet svarer til de krav, der stilles til det færdige emne - f.eks. nøjagtighed og overfladebeskaffenheden.

Bearbejdningsdata

For at kunne udnytte og betjene og udnytte en værktøjsmaskine bedst muligt er det en forudsætning, at operatøren er bekendt med det sprogbrug, som anvendes indenfor spåntagningsteknik, således at operatøren er i stand til at finde de rigtige skæredata ved opslag i tabeller , og bedømme om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at bearbejde emnet, når opspændingens stabilitet bliver taget i betragtning.

Bearbejdningsomkostninger

Bearbejdningsomkostninger kan opdeles på forskellige områder, hvopraf nogle kan påvirkes i gunstig retning.
Det vil være en dårlig ide at spare på værktøjsomkostningerne, herved får man dårligere værktøjer, desuden repræsenterer skæreværktøjet kun en meget lille del af de samlede produktionsomkostninger.

Nedenfor et eksempel på fordeling af bearbejdnings- og materialeomkostninger på emne.

Produktionskriterier

En virksomhed vil altid søge at få opfyldt kravene:

  • Lave bearbejdningsomkostninger
  • God produktkvalitet
  • Korte leveringstider

Herunder vil det med produktionstekniske syn være:

  • Lave produktionsomkostninger
  • Produktionskvalitet
  • Produktionstid

Hvert af disse punkter vil påvirkes af et større antal faktorer, som ofte kav være svære at definere og omsætte til økonomiske begreber.
Desuden kan betydningen af de forskellige faktorer variere fra gang til gang og fra virksomhed til virksomhed. F.eks. kan leveringstid og produktionstid var et afgørende punkt, således at man må afstå fra at lægge så stor vægt på andre forhold.

 

Til top