Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Teknisk komp.

Værkstedsteknik
Skærehastighed
Hårdhed værktøjsstål
Skæredata drejning
Skæredata fræsning
Boring
Skæretabel HS drejning
Skæretabel HS fræsning
Personlig beskyttelse og hygiejne

Værktøjslære

Skæredata fræsning

Åbn siden som PDF

Fræserens diameter i mm
Skærehastighed m/min
Tilspænding
Antal tænder i indgreb
Skærebredde
Gennemsnit på spåntykkelsen i mm
Spånvolumen Q
Effektforbrug P

 

Der skelnes mellem forskellige typer fræsning. Typerne benævnes efter den måde, værktøjet er i indgreb på emnet.
 • Planfræsning Her sker bearbejdningen med den del af skærene, der vender længst ned mod emnet. Spåndybden bestemmes af, hvor dybt fræseværktøjet går med i emnet.
 • Valsefræsning Her anvendes skærene på fræserens periferi. Værktøjet roterer om en akse, der er vi´nkelret på tilspændingsretningen. Spåndybden bestemmes af, hvor dybt fræseværktøjet går med i emnet.
 • Boring Her anvendes skærene på værktøjets endeflade. Værktøjet benævnes ofte som "norfræser eller en "pindfræser.""
 • Modfræsning Ved modfræsning går værktøjets rotationsretning og fræsebordets tilspænding imod hinanden.
 • Medfræsning Ved medfræsning går rotationen og tilspændingen i samme retning. Dette betyder, at spånen allerede ved indgrebets start er stor og derefter bliver mindre og mindre. Her opstår der ikke de samme store gnidningsmodstande som ved modfræsning og heller ikke så høje temperaturer. Medfræsning benyttes næsten altid ved CNC-maskiner, der er forsynet med særlige anordninger som gør det muligt at medfræse

Spåntagning

Ved fræsearbejdet er det vigtigt at arbejde med korrekt spåndannelse.
Man skal være opmærksom på spåntykkelsen for at fræseren kan præstere det maksimale, at standtiden bliver så høj som mulig og at få emnet tila at opnå den ønskede overfladeruhed og form.

I dette tilfælde er fræserens centrum i plan med overkanten af emnet. Herved bliver den maksimale spåntykkelse hx lig med tipspændingen pr. skær fz.
I dette andet tilfælde, ligger fræserens centrum over emnets overkant. Her er maskinens maksimale spåndybde mindre end tilspændingen pr. skær fz

Den maksimale spåntykkelse (hx) har den længde, emnet har bevæget sig, fra det ene skær er gået i indgreb, til det efterfølgende skær går i indgreb.
En indstillingsvinkel på 90° vil give en kort tyk spån. Ved fræsning varierer spåntykkelsen, derfor er det mest praktisk at arbejde med middelspåntykkelsen (hm))

 

Fræserens diameter i mm

Diameter (d)

D = Fræserens diameter. Fræseren har 4 skær (z = 4) style="font-size:10pt;"

 

Til top

 

Skærehastighed m/min

Skærehastighed (V)
Omdrejninger (n)

 

Formel for skærehastighed og omdrejninger
m/min Omdr/min

Eksempel:

V= 50 m/min
D = 40 mm

 

Herunder kan du beregne omdrejningstallet
Indtast skærehastighed V =
Indtast diameter D =

 

Til top

 

Tilspænding

 • Tilspænding i mm/min. = Vf
 • Tilspænding i mm/omdr. = f
 • Tilspænding i mm/pr skær = fz
 • Effektiv antal skær i indgreb = K
Optimal tilspænding, afhænger af flere parametre.
 • Motorens effekt.
 • Stabilitet (maskine, opspænding).

Tilspændingshastighed
vf = n x z x fz
f = z x fz
mm/min f = z x f
f = K x fz
mm/omdr.

Eksempel:
n = 597
z = 8
fz = 0.04
f = 8 x 0.04 = 0.32 mm/omdr.
vf = 0.32 x 597 = 191 mm/min

Nedenfor kan du udregne tilspændingen (mm/min)
Angiv omdrejningernhe n =
Hvor mange skær har fræseren z =
Hvilken tilspænding pr tand vil du anvende fz =

 

Til top

 

Antal tænder i indgreb (K)

 

Det effektive antal skær bruges til at udregne tilspændingshastigheden (vf) og tilspænding pr. omdr.(f).
For de fleste fræsere er de effektive antal skær lig med antallet af skær (z), men for enkelte fræsere er k mindre end antal skær.

Eksempel:
En skivefræser med 22 skær (z = 11)
Effektive antal skær 11 (K = 11)
Der er 11 skær på den ene side og 11 overlappende skær på den anden for at angive totalbredden.

 

Til top

 

Skærebredden a

Radial spåndybde


Planfræsning

Sporfræsning

Sidefræsning

 

Skæredybde (ap)
Aksial spåndynde

 

Til top

 

Gennemsnitslig spåntykkelse (hm)

Spåntykkelsen ved fræsning varierer og kan være vanskelig af fastslå.
Det er derfor mere praktisk at arbejde med den gennemsnitlige spåntykkelse (hm).
Ved planfræsning med hele fræseren i indgreb(indgrebsvinkel we = 180º indgreb a/D = 100%) kan middelspåntykkelsen (hm) sættes lig med tilspændingen pr. tand(fz)

Den gennemsnitlige spåntykkelse beregnes efter formlen:
k er i dette tilfælde lig med fræserens skæreægvinkel.

Ved sideskærsfræsning varierer spåntykkelsen afhængig af indgrebsvinklen (we).
Indgrebsvinklen (we) er afhængig af fræserdiameteren (D) og spåndybden (ae).
For at udnytte maskinen og værktøjet optimalt, og for at opnå den bedste overfladeruhed, skal beregningen af tilspændingen pr. skær (fz) tage udgangspunkt i den gennemsnitlige spåntykkelse (hm)
Tilspændingen pr. skær skal således sættes op for at bibeholde den gennemsnitlige spåntykkelse, der er også mulighed for at øge skærehastigheden og bibeholde samme standtid.

 

Til top

 

Spånvolumen (Q)

(cm3/min

 

Herunder kan du beregne spånvolumen
Angiv skærebredde ae =
Angiv skæredybde ap =
Angiv tilspænding (mm/min) Vf =

 

Til top

 

Effektforbrug P

Effektforbruget varierer med værktøjets geometri, spåndybde, spånbredde, skærehastighed, og det. Materialet der skal bearbejdes.
En ca. værdi i Kilowatt kan beregnes efter formlen

 

Til top