Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Teknisk komp.

Værkstedsteknik
Skærehastighed
Hårdhed værktøjsstål
Skæredata drejning
Skæredata fræsning
Boring
Skæretabel HS drejning
Skæretabel HS fræsning
Personlig beskyttelse og hygiejne

Værktøjslære

Personlig beskyttelse og hygiejne

 

Hudkontakt

Kontakt med køle-/smøremidler opstår ved maskiner under selve bearbejdningsprocessen og når de bearbejdede emner fjernes manuelt.

De gener, som observeres, akn være irritation, eksem eller udtørret hud. Mekanisk irritation skyldes metalpartikler og spåner fra selve besrbejdningsprocessen. Partikler og spåner er næsten altid årsagen til, at huden perforeres.

Vedvarende kontakt med olie og køle-/smøremidler kan give olieeksem(olieakne). Olien lukker porerne, således at huden ikke kan ånde. Der kan være mange grunde til alergisk eksem. Mistanke om alergisk skal altid forelæges sin læge som vil henvise til en hudlæge, således at man kan finde den egentlige årsag.
Er man først blevet alergisk overfor køle-/smøremidler kan det få vidtrækkende alvorlige og uoverskuelige konsekvenser for dine personlige og din faglige kariere hvis man bliver nødt til at stoppe med sit fag, på grund af overfølsomheden.

Indånding

Indånding af dampe og olietåger, kan medføre irritation af svælget og luftvejene. Symptomerne kan være hoste og slim i luftvejene. De små oliepartikler kan komme helt ned i lungerne, herved opstår der irritation. Ved indånding af store mængder kan der opstå en kemisk betinget lungebetændelse, så det er vigtigt at sørge for at der en en tilstrækkelig udlugtning og ventilation.

Personlig hygiejne

En god personlig hygiejne er meget vigtig for at modvirke påvirkning fra køle-/smøremidler. Vask hænder så ofte som muligt. Rens huden med egnede hudrensemidler (brug aldrig opløsningsmidler), og vask altid huden før måltider, før toiletbesøg og efter toiletbesøg samt ved arbejdsts ophør
Brug daglig en passende hudbeskyttelsescreme
Sørg for at skifte arbejdstøjet jævnligt og husk at arbejdstøj, som er forurenet med køle-/smøremidler, skal opbevares adskilt fra andet tøj.

Sikkerhedsregler

  • Sørg for at skifte olievædet arbejdstøj
  • Undgå at have klude, der er vædet med køle-/smøremidler, i lommerne
  • Brug eventuelt handsker og et olietæt forklæde, hvis der er risiko for stænk
  • Undgå at blæse emnerne rene med trykluft
  • Anvend hudbeskyttelsescreme
  • Sørg for at kontrollere og vedligeholde køle-/smøremidlet omhyggeligt
  • Sørg for god udsugning