Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Snit & stans

Eksenterpressen
Værktøjssikring
Indbygningshøjde
Slaglængde
Fremføring
Tilbehør
Opstilling

Værktøjslære

Opstilling af værktøj på ekscenterpresse

 

 1. Pressen indstilles på pos. "Tørning".
   
 2. Slaglængden indstilles efter værktøjet.
   
 3. Pressen tørnes til krydshovedet befinder sig i nederste dødpunkt.
   
 4. Krydshovedet højdeindstilles med kuglespindel. (Over værktøjshøjde)
   
 5. Værktøj skubbes ind med opspændingstap mod krydshovedets uddrejning.
   
 6. Krydshovedet sænkes med kuglespindel til værktøj og opspændingstap fastspændes.
   
 7. Med kuglespindelen hæves krydshovedet lidt og sænkes igen så værktøj står i spænd.
   
 8. Pressen tørnes nogle gange og der indstilles til ønsket produktionsform. (Hånd, fod eller auto)
   
 9. Manøvreskab låses.
   
 10. Pressen startes og indkøres med emnemateriale hvorunder efterjustering af krydshovedhøjden må påregnes på grund af stativudfjedring og lejeslør.
  Stativudfjedring andrager fra 0,0005..0,001 mm. pr. kN pressetryk. (400 kN presse fra 0,2..0,4 mm. ved max belastning).
  Lejesløret andrager på en god presse fra 5..7 × stativudfjedring. (400kN presse fra 2..3 mm.ved max. belastning).