Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Snit & stans

Fjederindbygning
Spiralfjedre
Katalog 1
Katalog 2
Katalog 3
Katalog 4
Støbning

Værktøjslære

Spiralfjedre

Åbn siden som PDF

Spiralfjedre bruges ofte i værktøjet med fjedrende aftræk, som modhold ved buk og til løftere m.m.

Disse forhandles af mange firmaer som standardkomponenter, og forsynes med en farvekodning der klasificerer fjederens hårdhed.

 

Beregning af spiralfjedre

Forkortelser ved spiralfjederberegningr: (Danly)

C Spiralfjedrens frie ubelastede længde i mm.
H Spiralfjederens længde i mm belastet.
17% belastning = lang levetid
20% belastning = middel levetid
25% belastning = kort levetid
(Belastning i % af C)
T Spiralfjederens vandring i mm (vrkt. vandring)
L Fjederkraft med forspændt fjeder
X Fjederforspænding i mm.
R Fjederkraft pr. mm. fjederforspænding.

 

Formler brugt ved spiralfjederberegninger: (Fjedrende aftræk)
1. Beregn H indbygningspladetykkelse - indbygningselementer - T
2. Vælg C fra katalog.
3. Beregn X X= C - H - T
4. Beregn L L = Fr / antal fjedersøjler.
5. Beregn R R = L / X
6. Vælg fjeder fra katalog ( Vælges fra katalog, nærmeste højere værdi beregnet pkt.5)
7. Hvis R værdi er for stor øges antallet af fjedersøjler og pkt. 4 5 og 6 gentages.