Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Teknologifag

Bearbejdningscyklus
Bevægelser
Programforberedelse

Værktøjslære

Programforberedelse

Åbn siden som PDF

Værktøjslager
Værktøjsopkald
Radiuskompensation med G40, G41 og G42
Programafslutning
Til og fra kørsel med G45, G46 og G47
Maskinens referencepunkt
Programnummer
Programudvikling

 

Værktøjslager

Et værktøj består af en D adresse, op til 99 muligheder. (D01, D02.....D99)
En D-adresse kan bestå af følgende parametre.
D1 refererer til T1.
T1 er værktøjsnummeret - der er mulighed for at anvende op til 2 cifre.

Normalt benytter man fra D1 - D50, dette kan benyttes til f.eks. Radius på værktøjet.
Området D51 - D99, kan benyttes til at fortælle, hvad længde kompensationen er.

Benyttes flere værktøjer i programmet, skal værktøjerne opmåles i forhold til hinanden, og værktøjet, som rager længst ud af maskinen, regnes som nul værktøjet. Alle de øvrige værktøjer vil få en minusværdi i forhold til det længste. ( Dette betyder bare, at maskin- planet skal køre længere op for at nå det aktuelle værktøjs nulpunkt). Dette er særlig aktuelt, hvis programmet, man skal håndtere, er udviklet i et CAD-CAM system, hvor man har meget let til et værktøjsskift

Hvis man kun benytter et værktøj, benyttes kun området D1 - D50

Værktøjskorrektur nummeret DG benyttes hver eneste gang, en Z-bevægelse forlanges. F.eks. Db01

Hvis man kun benytter et værktøj, nulstiller man normalt på overfladen af emnet og indlæser det direkte på programvælgerens position 2.

 

Til top

 

Værktøjsopkald

Med koden T1 skiftes værktøjet, og værktøjets data indlæses i maskinens hukommelse.

Kald af værktøj T"nummer", her kører maskinen ikke automatisk i skiftposition, Værktøjsskiftpositionen skal programmeres.
Derefter vælges omdrejninger (S+) og tilspænding "F". (Omdrejningsretning "+" eller "-") + for spindelstart højre om, og - for spindelstart venstre om.

Ønsker man kølevand, programmeres M08.
Hvis man ønsker at slukke for kølevandet, programmeres M09.

 

Til top

 

Radiuskompensation med G40, G41 eller G42

G41 Radiuskompensation til venstre for figuren
G42 Radiuskompensation til højre for figuren
G40 Ophævning af radiuskompensation

G40 Ophævning af radiuskompensation
Eksempel
G40 G47 A+5000

G41 radiuskompensation til venstre for figuren
Eksempel
G41 DG+01 G45 A+5000 X-75000 Y+25000 G01

G42 radiuskompensation til højre for figuren
Eksempel
G42 DG+01 G45 A+5000 X0000 Y+15000 G01

 

Til top

 

Programafslutning

Programmet skal altid slutte med at aflevere værktøjer. Herefter kommer koden for afslutning

Programmering

T0
M30

T0 Afleverer værktøj
M30 afslutter programmet

 

Til top

 

Til og frakørsel med G45, G46 og G47

G45 Konturparallel indløb og udløb

Konturparallel tilkørsel til figuren, som skal fræses.
Afstanden A skal være lig med eller større end DG

Eksempel:
....
G41 DG+01 G45 A+5000 X.... Y.... G01
....
....
G40 G45 A+5000

G46 Halvcirkulær indløb og udløb

Halvcirkulær tilkørsel til figuren, som skal fræses.
Afstanden P til konturen er lig med gennemsnittet af halvcirklen. Tilspændingspunktet afhænger af størrelsen på A og DG.

Denne kommando bliver sjældent benyttet til værktøjsfremstilling.

Eksempel:
....
G41 DG+01 G46 A+5000 X.... Y.... G01
....
....
G40 G46 A+5000

G47 Kvartbue indløb og udløb

Konturparallel tilkørsel til figuren, som skal fræses.
Tilspændingspunktets afstand til konturen A skal være lig med eller større end DG

Eksempel:
....
G41 DG+01 G47 A+5000 X.... Y.... G01
....
....
G40 G47 A+5000

 

Til top

 

Maskinens referencepunkt

Hvis man ønsker at CNC-bearbejde, er det nødvendigt at køre maskinen i referencepunkt.

Maskinens referencepunkt er "Maskinens nulpunkt". Det er af stor betydning, at maskinen selv kender sit udgangspunkt, når der skal bearbejdes, og det gør man ved at køre maskinen i referencepunkt.

Al CNC-bearbejdning udgår fra maskinens referencepunkt.
Nulpunktsforskydning sker, når man stiller programvælgeren på 2, her indgives emnets nulpunkts.

Hvis man yderligere ønsker en nulpunktsforskydning, kan det ske med koden G54,som betyder absolut nulpunktsforskydning.

Man kører i referencepunkt ved at indstille programvælgeren på 3. Derefter vælges henholdsvis X,Y of Z aksen i den rækkefølge, man ønsker, og udfører handlingen ved at trykke på START knappen

 

Til top

 

Programnummer

Valg af programnummer (kan være et to-cifret tal). Det kan være et tal mellem 01 og 99. Bare noget man kan godkende bagefter.

Programmet indledes med at skrive %, hvis programmet skal indlæses fra f.eks. en computer. Ellers er det ligegyldigt.

% er en kode til maskinen som åbner styringen.

Derefter, hvis programmet skal indlæses fra en computer, skal programmet indledes med (&P01/0000), & betyder, at der arbejdes i mm og ikke i tommer.
"P01" er programnummeret.

Eksempel på en programindledning fra en computer:
%
(&P01/0000)
N10 G00 Z+100 T01
N11 G00 Z2
N12 G01 Z-2 D01
N13 ...
osv.

 

Til top

 

Programudvikling

Gennemse tegningen og find ud af, hvad der skal bruges af fræsere, bor og lignende. Bestem i hvilken rækkefølge, du vil benytte værktøjerne

Både T-nummeret og værktøjsradius skal benyttes i maskinens værktøjslager.

Nulpunktet på emnet skal fastlægges, i dette tilfælde er det valgt i nederste venstre hjørne.