Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Teknisk komp.

Grundstofoversigt
Vægtfylde og svind
Materialebeskrivelse
Temperaturparametre
Tolerancer - plastemner
Molekyler og atomer
Mokylemodel
Opbygning termoplast
Smelteindeks
Svindforhold

Værktøjslære

Materialebeskrivelse

 

Materialeegenskaber
Hårdt, stift, skørt meget gode elektriske og dielektriske egenskaber, ringe vandoptagelse, god overholdelse af mål, glasklar, skinnende, let farvelig, uden lugt og smag.

Modstandsdygtig overfor
Syrer, lud, alkoholer, fedt, olier og saltopløsninger.

Ikke bestandigt mod
Benzin, benzol, mange opløsningsmidler. Tilbøjelig til dannelse af spændingsrevner.

Materialebeskrivelse PS er let-antændeligt, brænder lysende, soder meget stærkt og lugter typisk sødligt (styrol).

Cylindertemperaturer

  • Z1 150 - 180° C
  • Z2 180 - 230° C
  • Z3 210 - 230° C
  • Z4 210 - 280° C
  • D 210 - 280° C

Sprøjtetryk På grund af god flydeevne er det ikke nødvendigt med ekstremt højt tryk.

Eftertryk Relativt kort eftertrykstid. Almindelig trykhøjde 30 - 60% af indsprøjtningstrykket.

Modtryk 100 - 200 bar. Ved for lille modtryk opstår der luftbrændinger i smelten.

Indsprøjtningshastighed Afhængig af emneformen. Ved tyndvæggede emballagedele - så hurtigt som muligt.

Snekkeomdrejninger Høje snekkeomdrejningstal er mulige; dog er det en fordel at plastificere så hurtigt, at plastificeringen afpasses med køletiden.

Materialepude 2 - 6 mm, alt efter doceringsvolumen.

Værktøjstemperatur 10 - 50° C

Tørring Ikke nødvendig.

Genforarbejdning Kan forarbejdes som kværnet med indtil 100% iblanding.

Svind Ca 0,45%

Sprøjtevolumen 5 - 95% af cylindervolumen kan benyttes.

Cylinderudstyr Lukkedyse, tilbagestrømsspærre.

Standsning af maskinen (Termisk uømfindtligt materiale). Det er ikke nødvendigt at " efterkøre" med andet materiale.

Indsprøjtning af emner Punktindløb, varmekanal, isoleringskanal, forkammer. Relativt små tværsnit er tilstrækkeligt.