Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Teknisk komp.

Grundstofoversigt
Vægtfylde og svind
Materialebeskrivelse
Temperaturparametre
Tolerancer - plastemner
Molekyler og atomer
Mokylemodel
Opbygning termoplast
Smelteindeks
Svindforhold

Værktøjslære

Apparat til bestemmelse af smelteindeks

 

Smelteindeks er et udtryk for flydeevne eller rettere den gennemsnitlige molekyle-vægt af materialet. Dette har stor betydning for bl.a. materialets kemiske modstandsdygtighed, sejhed og flydeegenskaber i de plastforarbejdende maskiner.

Apparatet virker ved 190° C med et dysetryk på 3kp/cm2.

En prøves smelteindeks er vægten i gram af det materiale, der således er blevet extruderet i 10 minutter under disse betingelser.