Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Teknisk komp.

Slibning
Slibemidler
Skærehastigheder
Planslibning
Rundslibning
Afretning
Opspænding af slibeskive
Afbalancering af slibeskive
Profilslibning

Værktøjslære

Afbalancering af slibeskive

Åbn siden som PDF

 

En nymonteret slibeskive skal altid afballanceres for brug. Slibeskiver som ikke er i ballance, er skyld i flere slibeproblemer end de fleste har tænkt sig.

Der opstår vibrationer i maskinen, og dette giver vibrationsmærker på emnet.

Lejerne i slibespindelen udsættes for store påvirkninger, ligesom afretteværktøjerne risikerer at tage skade.

Når slibeskiven har været i brug nogen tid, og diameteren er reduceret en del, bør skiven afballanceres, idet strukturen i skiven kan ændre sig og være årsag til uballance.

Afvejningen foretages således:

  1. Foretag en afvejning for at skåne slibemaskinens lejer.
  2. Opspænd slibeskiven på maskinen og ret skiven af. Nedsæt omdrejningerne, hvis det er muligt.
  3. Afvej igen slibeskiven, til den er fuldkommen i ballance.
  4. Ret skiven af.

Før navet spændes op, er det nødvendigt at undersøge udboring og spindelnæse for slagmærker og at holde dem omhyggeligt rene.

Der skelnes mellem 2 afvejningsmetoder:

  1. Statisk
  2. Dynamisk

Her beskæftiger vi os kun med statisk afvejning.

Statisk afvejning foretages ved hjølp af de indbyggede ballanceklodser. Der findes nav med 2 eller 3 klodser og nav, hvor klodserne sidder på begge flangeparter (4 eller 6 klodser). Slibeskiven afballanceres kun for uballance i radial retning.

Slibeskive med nav sættes på en rundslebet, hærdet dorn og hænges på afballanceringsapparatet.

 

Meget tid kan spares ved at anvende nedenstående metode ved afvejning:

Sæt ballanceklodserne vilkårligt og diamentralt modsat.

Placer skiven på afballanceringsapparatet. Når skiven falder til ro, mærkes det højeste sted. Den tunde del vender nedad.

 

Anbring ballanceklodserne 90° forskudt for mærket og diamentralt modsat.

 

Flyt klodserne lige mod mærket, trinvis indtil slibeskiven er i statisk ligevægt overalt.

 

 

 

Samme metode anvendes, hvor det drejer sig om nav med 3 afvejningsklodser:

 

1. De tre klodser anbringes vilkårligt med lige stor afstand imellem sig.

 

2. Lad skiven falde til ro på afballanceringsapparatet og mærk det højeste punkt.

 

3. Flyt den ene klods, så den står ud for mærket og de andre to 90° forskudt og diamentralt modsat.

 

4. Forskyd de to klodser lige meget mod eller væk fra mærket, til skiven er i statisk ligevægt.