Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Teknisk komp.

Slibning
Slibemidler
Skærehastigheder
Planslibning
Rundslibning
Afretning
Opspænding af slibeskive
Afbalancering af slibeskive
Profilslibning

Værktøjslære

Opspænding af slibeskive

Åbn siden som PDF

 

Før en slibeskive opspændes på sit nav, bør følgende ting kontrolleres:

Kontroller skiven for revner og foretag en klangprøve ved at slå let på siden af den med f.eks. et skruetrækkerhoved.

Hæng skiven på et hammerskaft, ellers kommer den ikke i svingninger. Den skal have en høj klang. En dump lyd tyder på revner, og skiven skal da returneres.

Skiven skal gå let på navet, hvis den ikke selv kan falde på plads, må hullet drejes ud. Enhver tvang kan forårsage sprængning under brugen. Overmålet bør andrage 0,10 - 0,2 mm.

 

Kontroller, at slibespindelens omdrejningstal er i overensstemmelse med slibeskivens maximumshastighed, som skal være angivet på skiven.

Mellem flange og skive skal anbringes et mellemlæg. Oftest leveres skiverne med papmellemlæg påklistret. I visse tilfælde er det dog hensigtsmæssigt at udskifte papstykkerne med en gummiskive 0,5 - 1 m tyk.

Rengør flanger, gevind og skivens sider omhyggeligt for slibestøv og løse korn. Blæs svalehalespor for afballanceringsklodser rene.

Ved sammenspænding er det vigtigt, at skruerne ikke strammes for hårdt, og at de spændes ens.

Dette gøres bedst ved at spænde alle skruer let. Derefter strammes de skiftevis og diamentralt modsat, således at trykket bliver jævnt fordelt over hele flangen. Især skiver med stort hul skal der udvises forsigtighed.

Hvis skruerne strammes for meget, kan flangerne fjedre, og dette kan give sig udslag i farlige spændinger i skiven. Det kan være formålstjenligt at benytte en momentnøgle.

Flangernes størrelse må ikke være mindre end 1/3 af slibeskivens diameter.