Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Snit & stans

Bukkeprincipper
Bukkevinkler
Stempellængder
Rulning
Prægning
Dybtræk
Trækforhold
Opkravning
Tabel opkravning

Værktøjslære

Formgivende værktøjer snit & stans

Åbn siden som PDF

Bukkeprincipper
Bukkeprocessen
Mindste bukkeradius
Tilhold U buk
Emnetilhold U og V buk
Beregning af bukkeemnets udfoldede længde
Beregning af bukkekræfter
Beregning af tilholdekræfter
Animation kombinationsværktøj

 

Bukkeprincipper

Inden for stanseværktøj anvendes hovedsageligt to principper luftbuk og prægebuk.

Ved luftbuk er det kun bukkestemplet, der er i fuld kontakt med materialet. det betyder at emnematerialeforskelle såsom hårdhed og tykkelse kan give forskelle på emnernes bukkevinkel, hvorfor denne metode normalt kun anvendes, når der er kosmetiske hensyn til emneoverfladen.

Ved prægebuk er der fuld kontakt mellem værktøjets over og underpart og emnemateriale. Dermed kan der opnåes et bundtryk i værktøjet og deraf ensartede emner, hvorfor denne metode er den oftest benyttede. Den efterfølgende teori om bukning vil derfor omhandle denne metode.

 

Til top

 

Bukkeprocessen

Under bukkeprocessen bliver emnematerialet udsat for en deformering, hvor elasticitetsgrænsen overskrides, sp der dannes en blivende formforandring af emnet. Samtidig vil der i bukningsradien udvendigt ske en strækning og indvendigt en stukning af emnematerialet. Ca. i midten af emnematerialet sker der ingen strækning/stukning, hvorfor dette kaldes den neutrale linie.

 

Eksempel på forskellige metoder:


L bukkeværktøj

Z bukkeværktøj

 

Til top

 

Mindste bukkeradius ri

Materiale Pladetykkelse i mm.
1 1,5 2,5 3 4 5 6 7 8 10
Stål med Rm = 390N/mm2 1 1,6 2,5 3 5 6 8 10 12 16
Stål med Rm = 490N/mm2 1,2 2 3 4 5 8 10 12 16 20
Stål med Rm = 640N/mm2 1,6 2,5 4 5 6 8 10 12 16 20
Rent aluminium (koldhærdet) 1,0 1,6 2,5 4 6          
AlCuMg - leg. (udglødet) 2,5 4 6 10            
CuZn - leg. (koldhærtet) 1,6 2,5 4 6            
Kobber (blødglødet) 1,6 2,5 4 4            

Mindste bukkeradius for bukkevinkler α<120°

Følgende regler skal tages i betragtning ved bugning:

 

 

Til top

 

Tilhold U buk

Ved U bukning er det nødvendigt med et fjedrende tilhold, for at emnet ikke skal nedbøje mellem de to bukkekæber.

Eksemplet viser U buk´s værktøj med indbyggede spiralfjedre. Dækpladen ved fjederen letter samlingen af værktøjet og muliggør let udskiftning til svagere eller kraftigere fjedre.

En anden metode ved fjedertilhold er vist nedenfor. Fjederen går igennem hullet i pressens plan, og kan justeres efter at bukkeværktøjet er stillet op.

 

Endnu et eksempel

 

Til top

 

Emneplacering U og V buk

For at sikre en nøjagtig placering af det plane emne i bukkeværktøjet konstrueres værktøjet med placeringslinialer. Styrekanten på linialerne affases, så ilægningen lettes, og emnet frit kan svinge op under bukningen.

Eventuelle lokhuller i emnet der skal U bukkes kan bruges til emneplacering.Dette gøres ved at placere styretappe i tilholderen.

Ved U bukninger vil det desuden være nødvendigt med afrivere, for st emnet ikke skal hænge på bukkestemplet.

Cirkeludsnittet ved V bukket vises den "klemning" der opstår mellem linial og emne når siderne på emnet svinger op. Det ikke farvelagte felt på linialen viser at "klemningen" øges hvis linialen ikke aflastes.

 

 

Til top

 

Beregning af bukkeemnets udfoldede længde.

Bukkeemnets udfoldede længde kan være vanskelig at beregne, idet den neutrale linie når ri/s <4, ikke ligger midt i pladematerialet.

Samtidig har værktøjets udførelse med henhold til bukkeradier og evt. smøring indflydelse på det endelige resultat, hvorfor bukkeforsøg med prøveemner bør foretages inden værktøjsmål for friklip af de udfoldede længder endeligt fastlægges.

Forkortelser brugt ved beregning af udfoldet længde:
a = Afstanden fra emnets inderside til den neutrale linie i mm.
K = Korrektionsværdi aflæst fra diagram.
ri = Emnets indvendige bukningsradius
rn = Den neutrale linies bukningsradius.
L0 = Emnets udfoldede længde.
L1,L2 = Emnets lige linielængde i mm.
A = Udvendige bukkevinkel = 1800 - indvendige bukkevinkel b

 

 

 

a = s x K

 

rn = ri + a

 

For at finde korrektionsfaktoren k divideres ri med pladetykkelsen for at finde forholdstallet til aflæsning i diagrammet.
Eks.: Pladetykkelse
(s) =2
ri = 4
så er forholdstallet 2, hvor k aflæses i diagrammet. Hvor k = 0,43

 

 

Til top

 

Beregning af bukkekræfter

Fbuk Bukkekraft i N
s Pladetykkelse i mm
Blngd Samlet bukkelinielængde i mm
0,22 Konstant
Rmt Emnematerialets trækbrudstyrke i N/mm2

 

Formel: Fbuk = 0,22 x s x Blngd. x Rmt
 

 

Til top

 

Beregning af tilholdekræfter

Ftil Tilholdekraft i N
s Pladetykkelse i mm
Blngd Samlet bukkelinielængde i mm
18 Konstant
Rmt Emnematerialets trækbrudstyrke i N/mm2

 

Formel:

 

Til top

 

Animation kombinationsværktøj

 

Klik på videoen for at starte og stoppe den

 

Til top