Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Snit & stans

Bukkeprincipper
Bukkevinkler
Stempellængder
Rulning
Prægning
Dybtræk
Trækforhold
Opkravning
Tabel opkravning

Værktøjslære

Beregning af stempellængder

Åbn siden som PDF

Følgesnit med fast styreplade
Beregning af stempellængder
Følgesnit buk ned
Følgesnit buk op
Overbukningsprincipper

 

Følgesnit med fast styreplade

Figur 1 viser strimmellayout med søgerfunktion, friklip for buk, buk og afklip.
Figur 2 viser snit af værktøj ved bukkestation med bukkestempel, fjedrende tilhold, bukkeindskud med justerbrik for tilpasning ved genopslibning samt bundslagsklodser for nøjagtigt bundslag.
Figur 3 viser udsnit af buk i start- og slutbevægelse.

 

Til top

 

Beregning af stempellængder

Forkortelser brugt ved beregning af stempellængder:

SL Snitstempel i mm.
BL Bukkestempellængde i mm.
Y 0,5 ... 2mm.
ri emnets indvendige bukkeradie i mm.
R Bukkestemplet radius i mm.(Rmin. = s)
x 1 ...2 x s

Formel: BL = SL + ri + x + R - Y

 

Til top

 

Følgesnit buk ned

Følgesnit opbygget som kanalværktøj med fjedrende aftræksplade, bundslagsklodser og "trædesko".
Kanalindbygningen af bukkeindskud giver mulighed for overbuk, "se overbukningsprincipper".
Afstandsstykket sikrer bukkeindskuddets sideværts placering.

Ved buk på langs af værktøjet er bøndløft normalt ikke nødvendigt, hvorfor værktøjet ofte konstrueres med faste linialer.
Ved buk på tværs af valseretningen anvendes båndløftere.

Den fjedrende aftræksplade virker i værktøjets nedadgående bevægelse som tilhold for bukket og i returrevægelsen sikrer den bukkestemplets aftræk.

 

Til top

 

Følgesnit buk op

Følgesnit opbygget som kanalværktøj med fjedrende aftræksplade. Fjedrende båndløftere. Bundslagsklodser og "trædesko".
Ved buk op skal båndet normalt løftes, idet bukkeindskuddet står op over snitpladen.
Værktøjet konstrueres med et fjedrende tilhold i underparten.
I den fjedrende aftræksplade monteres "bukkestemplet". I værktøjets nedadgående bevægelse bukkes emnet ved hjælp af aftrækspladens fjederkraft.
Til sikring af bundslag monteres ekstra bundslagsklods over "bukkestemplet".
I returbevægelsen kan emnet hænge på "bukkestemplet" hvor det kan være nødvendigt at montere fjedrende udkasterstifter i "bukkestemplet".
Konstrueres værktøjet med almindelig bukkestempel, skal dette have en fjedervandring = den fjedrende aftræksplade.

 

Til top

 

Overbukningsprincipper

 

 

 

Til top