Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Teknologifag

Bearbejdningscyklus
Bevægelser
Programforberedelse

Værktøjslære

Bevægelser

Åbn siden som PDF

Lineær bevægelse
Ilgang
Cirkulær bevægelse
Paraply ind- og udløb

 

Lineær bevægelse

Programmering

G1 X_ Y_ Z_ F_

X, Y, Z angiver det punkt, hvor værktøjet positioneres. F er tilspændingen.

Hvis der ikke tidligere er programmeret en tilspænding (F), spindelhastighed (S) og spindel rotation (M3, M13, M4 eller M14) før ordren G1, giver styringen en alarm.

 

Til top

 

Ilgang G0

Alle aksebevægelser udføres i ilgang. En tidligere programmeret tilspænding ignoreres af styringen, men træder i kraft igen, når en anden af gruppe koderne (f.eks. G01, G02 eller G03) igen bliver programmeret.

Programmering

G0 X_ Y_ Z_
X, Y, Z angiver det punkt, hvor værktøjet positioneres.

Spindelrotation bør være aktiv i ilgangsbevægelser.

Akserne kører med samme hastighed i ilgang, og derfor bevæger værktøjet sig ikke altid i en ret linie. Det kan derfor være svært at forudse om værktøjet vil kollidere med opspændingen.
Programmeres x y z akserne i samme linie har denne maskine i ilgang en rummelig positionerings logik, der hvis Z aksen kører i negativ retning, først udfører X Y bevægelsen og dernæst Z bevægelsen, hvis Z aksen kører i positiv retning, udføres Z bevægelsen først og dernæst X Y bevægelsen.

Ilgang - Hurtig bevægelse, som regel til et punkt der ligger nær første spåns begyndelse, dog uden at være i indgreb ( tage spån ).

 

Til top

 

Cirkulær bevægelse G2 eller G3

Bue bevægelse G2
Værktøjet bevæges i en bue med uret. Tilspændingen er den sidst programmerede.

Cirkelbevægelsen kan foregå i i alle tre planer, som vælges med koderne G17, G18 eller G19

For bevægelser, der ikke er større end 180 grader, kan programmeres med buens slutpunkt (begge koordinater)- og størrelsen på radius.

Den kan også programmeres som buer over 180 grader.

Programmering

G2 X_ Y_ R_ F_ eller
G2 X_ Y_ I_ J_ F_

Bue bevægelse G3
Værktøjet bevæges i en bue mod uret. Tilspændingen er den sidst programmerede.

Cirkelbevægelsen kan foregå i i alle tre planer, som vælges med koderne G17, G18 eller G19

For bevægelser, der ikke er større end 180 grader, kan programmeres med buens slutpunkt (begge koordinater)- og størrelsen på radius.

Den kan også programmeres som buer over 180 grader.

Programmering

G3 X_ Y_ R_ F_ eller
G3 X_ Y_ I_ J_ F_

 

Til top

 

Paraply ind- og udløb

Paraply indløb, også kaldet radius tangent indløb, anvendes især til konturbearbejdning, og anvendes, hvis der stilles store krav til overfladen.

Ved at man angriber konturen i en buebevægelse, og forlader konturen i en buebevægelse, bliver der ingen mærker i overfladen, fra hvor man starter og slutter.

Nogle maskiner har denne facilitet indbygget og andre har ikke. Hvis der ikke findes en kommando, kan man altid programmere sig ud af det.

 

Til top