Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Teknologifag

Bearbejdningscyklus
Bevægelser
Programforberedelse

Værktøjslære

Programforberedelse

Åbn siden som PDF

Værktøjslager
Værktøjsopkald
Radiuskompensation med G43 eller G44
Programafslutning
Grafik indstilling
Maskinens referencepunkt
Programnummer
Programudvikling

 

Værktøjslager

Værktøjet består af en P adresse op til 99 muligheder. (P1, P2,......P99).
En adresse kan bestå af følgende parametre:
P1 T1 L121 R10 L1=121.3 R1=10.3 L2=122.6 R1=10.4

T1 er værktøjsnummeret - der er mulighed for at anvende op til 7 cifte.
L= længden på værktøjet
R= Radius på bearbejdningsværktøjet f.eks. bor og fræsere.

Med parametrene L1= og R1 og L2 og R2 kan man "snyde" styringen og indgive nogle falske værdier til f.eks. at skrubfræse med.

T og R indtastes manuelt i værktøjslageret, hvorimod længden kan opmåles med automatisk værktøjsopmåling, dette sker ude ved maskinen.

NB! Der skal være et T nummer på P adressen, for at det er muligt at opmåle værktøjslængden automatisk.

 

Til top

 

Værktøjsopkald

Med koden T1 M6 skiftes værktøjet, og værktøjets data indlæses i maskinens hukommelse.

Ønsker man at anvende L= og R=, programmeres T2=2.

Med koden M66 X_ Y_ Z_ kan man manuelt skifte værktøj i et valgt koordinat.

Med koden M67 kan man hente data fra værktøjslageret ud at skifte værktøjet (f.eks. T2=1 eller T2=2).

Kald af værktøj T"nummer" og M6, da kører maskinen automatisk i skifteposition.

Derefter vælges omdrejninger "S" og tilspænding "F", omdrejningsretning "M3 eller M13" spindelstart til højre uden eller med kølevand.

 

Til top

 

Radiuskompensation med G43 eller G44

G41 Radiuskompensation til venstre for figuren
G42 Radiuskompensation til højre for figuren
G40 Ophævning af radiuskompensation
G43 Kør til
G44 kør over.

 

Til top

 

Programafslutning

Programmering

T0 M06
M30

T0 M06 Afleverer værktøjet
M30 afslutter programmet

 

Til top

 

Grafik indstilling

Grafisk vindue G98

Man fastlægger det grafiske vindue, som vises på skærmen, ved hjælp af to diagonale hjørnepunkter.
V1 bestemmes af emnenulpunktet i absolut koordinater (X,Y,Z).
V2 placeres diagonalt og skrives som inkrementale koordinater (I,J,K) i forhold til V1.

Råemnedefinition G99

På samme måde defineres råklodsen.
Det første punkt i absolutte koordinater (X,Y,Z) i forhold til emnenulpunktet.
Det andet hjørnepunkt (I,J,K) inkremental i forhold til det første. Det første hjørnepunkt (R1) beskrives med (X,Y,Z) Ud fra emnets nulpunkt, det andet hjørne (R2) ligger diagonalt og beskrives med (I,J,K) inkremental.

 

Til top

 

Maskinens referencepunkt

G51 - er maskinens nulpunkt

Nulpunkter

G52 -Automatisk nulpunkt
G54 - G55 - G56 - G57 - G58 og G59 Manuelle nulpunkter
G52 vil være et godt valg, idet maskinen automatisk lagrer koordinaterne, når man på maskinen vælger "nulstilakser"

G54 - G59 skal alle lægges ind manuelt i maskinlageret, koordinaterne noteres fra digitalet og skrives enkeltvis (X,Y,Z) i maskinpanelet, under det valgte nulpunkt.

HUSK at maskinen skal stå i G51, når punkterne aflæses.

 

Til top

 

Programnummer

%PM1212
N1212
N10 G17
N20 G52
N30 T2 M06
N40 S1030 M03
....

Valg af programnummer (kan være et 8-cifret tal). Det kan være et tegningsnummer eller lignende. Bare noget man kan genkende bagefter

Programmet indledes ved at skrive %PM"nummer" % er en kode til maskinen.

PM betyder at det er et hovedprogram. "nummer" f.eks. opgave nummer.

Næste linie i programmet skal starte med N"nummer" hvor "nummer" skal være det samme som i første linie.

%PM"nummer" anvendes i maskinen som lagernummer.

N"nummer" benyttes som programnummer. Det er vigtigt, at man følger det, særlig når programmer skal overføres via computer til maskine.

 

Til top

 

Programudvikling

Gennemse tegningen og find ud af, hvad der skal bruges af fræsere, bor og lignende. Betstem herefter i hvilken rækkefølge du vil benytte værktøjerne

Både T-nummeret (værktøjsnummeret) og værktøjsradius skal benyttes i maskinens værktøjslager.

Nulpunktet på emnet fastlægges, i dette tilfælde er det valgt i nederste venstre hjørne.

 

Til top