Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Teknisk komp.

Valg af stålkvalitet
Stålnormer
Leveringstilstand
Bearbejdningshensyn
Hærdning generelt
Opbevaringstid - indpakning
Holdetid og temperatur
Afgysning og omvandling
Måling HRC /prøvning)

Værktøjslære

Måling HRC (prøvning)

Åbn siden som PDF

Prøvningens princip
Prøvning med diamantkegle
Korrektioner til Rockwell C-værdien
Prøvningsapparatur, tryklegeme ved C-skala
Prøvningens udførelse
Rockwell C
Rockwell B
Brinell
Vickers

 

Prøvningens princip

Prøvningen foretages ved, at et legeme af bestemt form og materiale trykkes ned i overfladen på et prøvestykke i to operationer, hvorefter den blivende forøgelse af indtrykkets dybde under nærmere fastsatte betingelser, måles. Måleenheden for indtrængningsdybden er 0,002 mm.

Prøvning med diamantkegle (Rockwell C)

Symbol Benævnelse  
  Topvinklen af keglen 120°±0,5°
  Rundingsradius ved topvinklen 0,2 mm±0,0002 mm
Fo Forbelastning 98N±2N(10kp±0,2kp)
F1 Tillægsbelastning 1372N±7N(140kp±0,7kp)
F Totalbelastning = F0 + F1 1470N±9N(150kp±0,9kp)
(a) Dybden af indtrykket ved forbelastningen, før tillægsbelastningen sættes på  
(b) Forøgelse af indtryksdybden som følge af tillægsbelastningen  
e Den blivende forøgelse af indtryksdybden ved forbelastningen efter, at tillægsbelastningen er fjernet. Forøgelsen udtrykkes i enheder af 0,002 mm.  
HRC Rockwell hårdheden HRC = 100 - e  

 

Korrektioner til Rockwell C-værdien

HRC Prøvestykkets diameter i mm
  6 10 13 16 19 22 25 32 38
20       2,5 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0
25     3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0
30     2,5 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5
35   3,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5
40   2,5 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5
45 3,0 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5
50 2,5 2,0 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5
55 2,0 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0
60 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0
65 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0
70 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0
75 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0

Korrektioner, der er større end 3HRC, anses ikke for at være acceptable og er derfor ikke medtaget.

 

Prøvningsapparatur, tryklegeme ved C-skala

Tryklegemets diamant har form som en ret cirkulær kegle med afrundet spids. Diamantkeglen skal have en topvinkel på 120°±0,5°, og dens akse skal falde sammen med tryklegemets akse inden for en tolerance på 0,5°.

Spidsen af keglen afrundes med rundingsradius på 0,20 mm ± 0,002 mm. Overfladen af keglen skal være nøjagtig tangentiel til spidsens kugleflade. Diamantkeglen skal være fri for revner eller overfladefejl.

 

Prøvningens udførelse

Prøvningen udføres ved omgivelsernes temperatur, der dog skal ligge mellem 0 og 40°C.

Hvis det anses for nødvendigt at udføre prøvningen under kontrollerede forhold, skal den udføres ved 20 ± 2°C. Under prøvningen skal apparatet beskyttes mod stød og rystelser.

Tryklegemet anbringes på den overflade, der skal prøves, således at belastnings-retningen er vinkelret på overfladen. Derefter påføres forbelastningen F0 uden stød:

Måleapparatet, dybdemåleren, sættes i sin nulstilling, og belastningen forøges i løbet af 2 til 8 sekunder med tillægsbelastningen F1 uden stød, således at totalbelastningen bliver:

for diamentkeglen.

Idet forbelastningen F0 bibeholdes, fjernes tillagsbelastningen F1 således:

- Ved materialer, som under prøvningen ikke viser nogen tidsafhængig plasticitet, fjernes tillægsbelastningen F1 i løbet af 2 sekunder efter, at viseren på måleapparatet er kommet i ro.

- Ved materialer, som under prøvningen viser nogen tidsafhængig plasticitet, fjernes F1 ved anvendelse af diamantkegle 5 til 6 sekunder efter, at totalbelastningen er lagt på.

- I særlige tilfælde, hvor materialet under prøvningen viser betydelig tidsafhængig plasticitet, fjernes F1 30 til 25 sekunder efter, at totalbelastningen er lagt på.

De fleste apparater giver en direkte aflæsning af hårdhedstallet. Prøvningen må ikke foretages, før stålet er anløbet mindst en gang.

Prøvningen skal udføres på en overflade, der er glat og jævn og fri for glødeskaller og fremmedlegemer. Ved tildannelsen af overfladen skal der drages omsorg for, at der ikke sker ændringer på grund af opvarmning eller koldbearbejdning og lignende.

 

Rockwell C

 

Rockwell B

 

Brinell

 

Vickers