Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Form Plast

Maskinens dele
Sprøjteenhed
Dosering
Snekker
Snekketyper
Tilbageløbsspærrer
Lukkedyser
Lukkeenhed
Værktøjsopspænding
Cyklustid
Lukketryk
Anbefalet temperaturindstilling
Form- og udfaldssikring
Fejlfindingsskema

Værktøjslære

Cyklustid

Definition

Cyklustiden kan sammenfattes af: Indsprøjtning - Eftertryk - Køling - Plastificering - Åbne/Afformning - Lukke. (Se cyklusskema). Disse operationer udgør samlet en cyklustid.

Økonomi

Da produktionstid er ensbetydende med penge, er det vigtigt, at produktionstiden pr. emne gøres så lille som mulig. Dette er ofte et spil om kvalitet og pris. Man kan risikere, at kvaliteten bliver dårlig, hvis cyklustiden bliver for lille.

 

Arbejdscyklus

Formen lukkes Plasten plastificeres og indsprøjtes i formen Afkøling af emne
Formen åbnes Udstøderfunktionen går igang Emnet stødes ud af formen

 

ti = Indsprøjtningstid
te = Eftretrykstid
trk = restkøletid
tk = eftertrykstid + restkøletid
tpl = diseringstid (plastificeringstid)
tb = bevægelsestider ( lukning, åbning, udstødning)
to = den totale cyklustid