Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Form Plast

Temperering - køling
Udformning
Uens varmeafgang
Formkøling
Seriekøling
Parallelkøling
Simpelt kølesystem
Heat pipes
Varmetransport

Værktøjslære

Udformning

Åbn siden som PDF

 

Placering

Kølesystemet udformes sædvanligvis på den måde, at formpladerne gennembores. Disse gennemboringer eller kølekanaler placeres således, at køling af plastemnet bliver så jævn som mulig.

 

Kanalerne må ikke ligge for tæt på formhulheden. En tommelfingerregel siger, at mindste afstand skal være den samme som kanalens diameter, målt fra kant af formhulhed til kant af kølekanal.

 

Kommer kanalen for tæt på formhulheden, svækkes formpladen, og desuden vil kølingen blive for stærkt koncentreret på det punkt.

 

 

Nedenstående skitse viser køling i en simpel form