Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Teknologifag

Trådgnist baggrund
Trådgnistprincip
Trådmateriale
Trådføring
Snit i grader
Spuleteknik
Koder Charmilles
Materialelære
Overfladeruhed
Starthul
Teknologi Charmilles
Setup AGIE

Værktøjslære

Koder Charmilles

Åbn siden som PDF

Positioner
Bogstavernes betydning
Kodernes begrænsning
Koder og bevægelse
Koden G60
Koden G61
Koden G62
Koden G63
ISO Program eksempel

 

Positioner

Cylindrisk bearbejdning og snit i grader.

Bevægelserne opnås med fem motoriserede akser som styrer trådens bevægelse (4 horisontale akser XY UV, og en vertikal Z-akse afstanden fra det øverste hoved til atbejdsstykket). De to typer bevægelse kan kendetegnes ved:

- Cylindrisk bearbejdning: Tråden forbliver lodret igennem banen som skal bearbejdes.

-Skæring i grader: Tråden står i grader langs alle eller dele af banen som skal bearbejdes. Trådens skråtstilling opnås ved bevægelse at det øverste hoved i forhold til det nederste hoved, dette gøres med kommandoer til UV akserne. Den maximale vinkel er 30º. Den numeriske styring beregner automatisk UV aksernes bevægelse for at opretholde den korrekte vinkel.

 

Låst bord eller krydsbord.
Der er to måder som kan benyttes til at udvikle en bevægelse mellem arbejdsstykket og tråden.

Låst bord konstruktionen

 • Det øverste hoved kontrolleres af UVZ akserne
 • Låst bord
 • Det nederste hoved kontrolleres af XY akserne

 • Komprimeret konstruktion
 • Optimal adgang til bearbejdningsområdet.

 

Kryds bord konstruktionen
 • Det øverste hoved kontrolleres af UVZ akserne
 • Det bevægelige bord kontrolleres af XY akserne
 • Det nederste hoved er låst

 • Gunstig varme stabilisering
 • Bestemt behandling for store emner som har stramme krav til nøjagtigheden.

 

Til top

 

Bogstavernes betydning

Betydning Begrænsning
O Program nummer 1 - 7999
N Blok nummer 1 - 9999
G Bearbejdnings kommando 00 - 99
M Hjælpe funktion 00 - 99
X Ventetid (sekunder) 0 - 9999.999
P Ventetid (sekunder) 0 - 9999
P Hent underprogram 1 - 9999
L Gentage underprogram 1 - 9999
S Identifikations opsætning 01 - 99 opsætte teknologi
501 - 509 opsætte sekvenser
D Valg af kompensation 0 - 15
Q Vinkel rotation -360.000º - +360.000º
K Skalerings faktor 0.001 - 100.000
B Vinkelretning 0 - 15(sectors) eller 0 - 360(º)
T Skære vinkel -45.000º - +45.000º
E Opsætnings type 1 - 99
P Hukommelses sted i POINTS 1 - 25

 

Til top

 

Kodernes begrænsning

Koderne Begrænsning
XY Nedre styre bevægelse -9999.999 - 9999.999
IJ Center koordinater  
R Hjørneradius  
UV Øvre styre bevægelse  
Z Øvre vertikal styre bevægelse  
KL Center koordinater
- Hjælpe program overflade
 
K Hjørneradius
- Hjælpe program overflade
 
L Afstand returbevægelse 0 - 9999.999
H Afstansen mellem styringer
(måle cykler)
 
I Højde på den sekundære bane
(I forhold til det programmerede reference punkt)
 
J Høhden på det programmerede referencepunkt
J=0 eller ikke angivet)
 
F Tilspænding 0 - 99.9999 mm/min

 

Til top

 

Koder og bevægelse

Modale kommandoer

Definition: Når en modal G kommando en gang er bestemt er koden aktiv indtil den afløses af en anden G kommando i samme gruppe.

 

Bevægelsesfunktioner
Gruppe Kode Beskrivelse
01 * G00
G01
G02
G03
G53
Ilgang
Lineær bevægelse
Cirkulær bevægelse med uret
Cirkulær bevægelse mod uret
Bevægelse i absolut koordinatsystem.

 

Valg af metode.
Gruppe Kode Beskrivelse
03 * G90
G91
Absolut metode - Emne koordinater
Metode kædemål
04 * G22
G23
Gemt vandrings begrænsnings funktion ON
Gemt vandrings begrænsnings funktion OFF
05 * G94
G95
Konstant tilspænding
Nedsat frekvens
06 * G20
G21
Indgivelse i tommer
Metrisk indgivelse
10 * G48
G49
Hjørnerundings funktion ON
Hjørnerundingd funktion OFF
13 * G68
G69
Skære tilspænding
Nøjagtig stop

 

Kompensation.
Gruppe Kode Beskrivelse
07 * G40
G41
G42
Ophæve radiuskompensation
Radiuskompensation til venstre
Radiuskompensation til højre
Note 1: Tråd banen
Note 2: Check af kompensations forstyrrelser
Note 3: Forkalkulation

 

Snit i grader.
Gruppe Kode Beskrivelse
08 * G50
G51
G52
Ophæve trådhældning
Trådhældning til venstre
Trådhældning til højre
Note: Bevægelse af tråden i grader

 

Specialsnit i grader.
Gruppe Kode Beskrivelse
09 * G60
G61
G62
G63
Konstant hjørneradius
Mindste konisk vinkel
Normal konisk vinkel
Maximal konisk vinkel

 

Programmering af tilgang
Gruppe Kode Beskrivelse
14 * G86
G87
G88
G89
Ophævenlse af tilgang funktionen
"Fastholde affald ved tilgang" metode
"Skær væk ved tilgang" metode
Tilgangs længde.

 

Macro instruktion.
Gruppe Kode Beskrivelse
11 * G66
G67
hent en macro global
Ophæv macro kaldet (global)

 

Valg
Gruppe Kode Beskrivelse
12 * G46
G47
Optimal retur kontrol ON (Valgt)
Optimal retur kontrol OFF (Valgt)

 

Programudførelse
Koderne Beskrivelse
G04 Pausetid
G10 Bruger kan bestemme parametrene på CLE eller Rmin.
Vælge/fravælge valget skip blok
G11 Aktivering af bearbejdnings oversigten
ændring af bearbejdningsparametre
G28 Referencepunkt tilbage
G92 Bestemmelse af emnets koordinater
G93 Bestemmelse af systemets koordinater

 

Måle og positionerings cykluser
Koderne Beskrivelse
G70 Kantsøgning
G71 Centrering
G72 Spalte centrering
G73 Trådføring & hjælpe justere cyklus
G74 Lagring af Absolut XY punkt / Låsning af maskinens system koordinater
G75 Positionering i maskin koordinatsystem
G77 Positionering mod et Absolut XY udmålt punkt
G78 Positionering - hjørne punkt
G79 Horisontal retning / Cirkel center punkt

 

Til top

Koden G60

 

Enkel Radius G60 Rr

Syntax Move kommando G60 R_

For at bearbejde et hjørne med en cylindrisk keglestup, angives G60 hjørneradiusen.

Eksempel:

 

 

 

G01 X10 Y10 G60 R1
Y-10

 

Eller

 

 

G60
G1 X10 Y10 R1
Y-10

 

To forskellige hjørneradier

 

Syntax move kommando G60 R_K_
R = Programmeret radius på referenceplan
K = programmeret radius på det sekundære plan
 

 

Til top

 

Koden G61

 

Konisk vinkel G61 Rr

Syntax Move kommando G61R_

Eksempel hvor vinklen holdes konstant

 • For at bearbejde et hjørne med et cirkulært konisk keglestup, angives G61 hjørnekommandoen.
 • For at bearbejde en Line-Line gennemskæring("rotation spindle"), Angiv 0 efter adressen R
 • G61 kommandoen er modal, og vælges som automatisk ved maskin start op.
Eksempel:

 

01000
G91
G40
G50
G92 X0 YU-25 I40 J0
G52 G42 G01 Y15 T5
X10 G61 R0
Y20 R5
X-20 R0
Y-20 R5
X10
G50 G40 Y-15
M02

 

Til top

 

Koden G62

Middel konisk vinkel G62 Rr

Eksempel:

 

Syntax Move kommando G62R_

Midten at de to vinkler (At+Bt) / 2 er tilføjet

Koden G62 er modal

 

Til top

 

Koden G63

 

Maximal konisk vinkel G63 Rr

Eksempel:

 

Syntax Move kommando G63R_

Værdien At forbinder den største vinkel som er tilføjet

koden G63 er modal.

 

Til top

 

ISO Program eksempel

 

 

 

0019 (PUNCH)
N10 G90
N20 G92 X-2 Y16.5 I25
N30 G01 G42 X-2 Y16 (a)
N40 G01 X-4 Y16 R1 (b)
N50 G01 Y6 R2 (c)
N60 G01 X-9.165 (d)
N70 G03 X-10.998 Y4.8 I0 J2 (e)
N80 X-11.314 Y-4 I10.998 J-4.8 (f)
N90 G01 X-7.542 Y-14.667 (g)
N100 G03 X7.542 Y-14.667 I7.542 J2.667 (h)
N110 G01 X11.314 Y-4 (i)
N120 G03 X10.998 Y4.8 I-11.3 J4 (j)
N130 X9.165 Y6 I-1.833 J-0.8(k)
N140 G01 X4 R2(l)
N150 G01 Y16 R1(m)
N160 G01 X2 (n)
N170 G40
N180 G01 Y16.5(o)
N190 M99

 

Til top