Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Teknologifag

Trådgnist baggrund
Trådgnistprincip
Trådmateriale
Trådføring
Snit i grader
Spuleteknik
Koder Charmilles
Materialelære
Overfladeruhed
Starthul
Teknologi Charmilles
Setup AGIE

Værktøjslære

Starthul

Hulcentrering og kantsøgning

Åbn siden som PDF

Starthullets placering og størrelse
Afstand fra starthul til emnekant
Hvis du har behov for ekstra små starthuller
Indløbsstykkets længde i forhold til pladetykkelsen
Elektrisk kontakt
Beregning af Gap ved elektrisk kontakt: Gap (TE)
Positionering

 

Starthullets placering og størrelse

a = Starthul
b = tilkørsel

 
10

 

 

 

Mindre huller end vist i diagrammet vil give problemer ved den automatiske trådning; for store huller kan give problemer når man skal begynde at trådskære.

 

Ved at programmere bearbejdnings sekvenser på en sådan måde at starthullet er mindre end det markerede felt i diagrammet, da skal operatøren være opmærksom under trådningen.

 

Bemærk!
Den sikreste trådeteknik vil det bedste resultat, hvis starthullet har den rette diameter som indikeret i tabellen. Hullet må ikke have nogen form for grater.
Jo mere omhyggelig mar er med fremstillingen at pilothullerne, vil den forbrugte tid komme mange fold igen ved flest succesfulde automatiske trådninger.

 

Til top

 

For at trådskære en lukket figur skal man starte i et starthul. Afhængig af om man skal trådskære et stempel eller et hulrum, skal starthullet placeres således at man kan køre til figuren udefra eller undefra til den figur man ønsker at skære.

 

Afstand fra starthul til emnekant

 

Afstanden mellem starthullet og emnets hjørne

 


De to sikkerheds zoner skal overholdes for at undgå udfjedring.

 

Til top

 

Hvis du har behov for ekstra små starthuller

 

Undersænk hullet som vist på skitsen, dette gør det lettere at tråde automatisk gennem små starhuller

 

Til top

 

Indløbsstykkets længde i forhold til pladetykkelsen

 

 

 

 

 

Indløbsstykkets længde i forhold til pladetykkelsen, se eksemplet ved siden af.
Indlønsstykkets længde er 10 mm i et 70 mm tykt emne.

 

Til top

 

Elektrisk kontakt

 

Målingen bliver udført ved hjælp af elektrisk kontakt, f.eks. kontakten imellem tråden og arbejdsstykket, som registreres ved en lille kortslutning
Dette bliver udført på følgende måde:

 • Før opmålingen, skal tråden bringes i nærheden af arbejdsstykket (Ca. 1mm)
 • En spænding etableres imellem tråden og arbejdsstykket.
 • Tråden bevæges nu imod arbejdsstykket.
 • Når den den lille kortslutning kommer, stopper bevægelsen og strømmen slås fra.
  Positionen registreres, og tråden føres væk til en position som er fastlagt i parametrene (eks. 1 mm)

 

Til top

 

Beregning af Gap ved elektrisk kontakt: Gap (TE)

Ved den elektriske kontakt med tråden laves der ingen skader på arbejdsstykket. Hvis det er nødvendigt at kende den præcise værdi af det frontale Gap, er det muligt på følgende måde:

 • Benyt et emne med to parallelle sider med L.
 • Udfør en kantsøgning på hver side af emnet.
 • Noter værdierne for X1 og X2.

 

 

Til top

 

Positionering

Når først emnet er spændt fast på maskinens plan, er det nødvendigt (a) at bestemme positionen som skal bearbejdes o.l. og dets nulpunkt, og (b) hvis mulighederne dikterer, en vinkelrotation i forhold til maskinens akser.

Kant søgning

Ensidet cyklus som positionerer tråden på en forud angivet afstand fra kanten på arbejdsstykket (Retur afstanden).

Forberedende handling

 • Bring tråden 1 - 2 mm fra arbejdsstykket
 • Check maskinens almindelige måle paranetre.
 • Aktiver cyklus

Fremgangsmåde

 • Registre den første kontakt.
 • Udføre et antal kontakter med nedsat hastighed.
 • Tilbagetrækning til en forud defineret afstand.

Resultat
Positionen er nået og kan gemmes, eller defineres som startpunk for hvor bearbejdningen kan starte.
Fra eksemplet ved siden af:

 • Tilbagetrækningen er 0,5 mm
 • Tråden er Ø = 0,2 mm,Centeret på tråden er såleden 0,5 + 0,1 = 0,6 mm fra kanten af arbejdsstykket.

 

Finde midten


Finde midten mellem to parallelle flader.

Forberedende handling

 • Placer tråden mellem de to parallelle flader, uden at berøre kanten på arbejdsstykket.
 • Check maskinens almindelige måle paranetre.
 • Aktiver cyklus

Fremgangsmåde

 • Første kontakt (Edge Type) mod der ene af fladerne.
 • Anden kontakt mod den modsatte flade.

Resultat
Tråden er placeret i midpunktet mellem de to flader.
Afstanden imellem de to kontaktflader vises i displayet.

 

Finde midten udvendig


Finde midten mellem to parallelle flader udvendig (Automatisk trådning skal benyttes).

Forberedende handling

 • Klip tråden.
 • Placer hovedet groft i midtpunktet mellem de to flader.
 • Check maskinens almindelige måle paranetre.
 • Angiv parametrene: Udvendig afstand D.
 • Aktiver cyklus

Fremgangsmåde

 • Bevægelse D/2 væk fra arbejdsstykket
 • Automatisk trådning
 • Første kontakt til en af fladerne.
 • Klipning af tråd
 • Bevægelse til D på den andenside af arbejdsstykket.
 • Automatisk trådning.
 • Kontakt til den anden flade.
 • Klipning af tråden.

Resultat
Tråden er placeret i midpunktet mellem de to flader.
Afstanden imellem de to kontaktflader vises i displayet.

 

Centrering


Finde centrum i et cylindrisk hul.

Forberedende handling

 • Positioner tråden over hullet, uden at berøre kanten på arbejdsstykket.
 • Check maskinens almindelige måle paranetre.
 • Aktiver cyklus

Fremgangsmåde

 • Første centrering langs vinkelrette retninger
 • Anden centrering med nedsat hastighed. (Af typen Edge)

Resultat
Tråden er placeret i centeret af hullet.
Diameteren vises i displayet.

 

Udvendig centrering


Finde centrum på et cylindrisk emne. (Automatisk trådning skal benyttes).

Forberedende handling

 • Klip tråden.
 • Placer hovedet groft i midtpunktet mellem de to flader.
 • Check maskinens almindelige måle paranetre.
 • Angiv parametrene: Udvendig afstand D.
 • Aktiver cyklus

Fremgangsmåde

 • Bevægelse D for at komme væk fra emnet
 • Automatisk trådning
 • Kontakt (Af typen Edge)
 • Klipning af tråden
 • Gentagelse af de 3 tidligere operationer med en ratation på 120º og så 240º

Resultat
Tråden er placeret i centeret af emnet.
Diameteren vises i displayet.

 

Kantsøgning over et 90º hjørne


Automatisk positionering af tråden i forhold til et vinkelret hjørne

Forberedende handling

 • Hvis emnet ikke er parallel med med aksen på maskinen, udfør da en målecyklus Cycle af Edge Alignment for at bestemme vinklen for rotationen imellem emnet og aksen.
 • Check maskinens almindelige måle paranetre.
 • Bestem de aktuelle parametre: afstanden Dx og Dy.
 • Bring tråden nær hjørnet
 • Aktiver cyklus

Fremgangsmåde

 • Bevægelse i Dx.
 • Kontakt med "Edge"
 • Bevægelse -Dx, Dy
 • Kontakt med "Edge"

Resultat
Tråden bliver positioneret ved et hjørne på emnet, ved returafstanden som er programmeret i forhold til X of Y aksen.
Koordinaterne vises i displayet.

 

Til top