Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Snit & stans

Værktøjsbenævnelser
Stopfunktioner
Søgernåle
Svikværktøj
Overklipværktøj
Afklip med forlok
Specialværktøj

Værktøjslære

Værktøjsbenævnelser

Åbn siden som PDF

Snitkassen
Holdetap
Tapplade
Trykplade
Holdeplade
Loknål
Stempler
Styreplade
Linialer
Snitplade
Bundplade
Afstandsklodser
Animationer følgesnit HASCO

 

Snitkassen

OBS! Vejledende pladetykkelser.

 

Generelt:            

            Vælg altid pladedimensioner efter stålleverandørs katalog.

            Snitkasser kan købes som standardkomponenter.

            Kontroller snitkassens mål med pressens indbygningshøjde.

            Snitkassens enkeltdele nummereres, for fejlfri samling.

 

Værktøjet bør mærkes med:

            Slaglængden

            Fremføringslængden

            Nødvendig slagkraft

 

Til top

 

Holdetap

Holdetappen.

Skal passe til valgte pressetype.

Fremstilles af automat- eller konstruktionsstål.

Kan i mange tilfælde købes som standardkomponent.

Skal stå vinkelret på tappladen.

Figur A

Figur B

Figur C

Figur A viser holdetap drejet med gevind, ob med tværhul for fastspænding og evnt. værktøjsadskillelse.

Figur B Viser holdetap der monteres med gennemgående bolt.

Figur C Viser holdetap der monteres med pasbolt. Frihullet i holdetappen bores ca. 1 mm større end pasbolten. Undersænkningen for pasboltens hoved tilpasses så holdetappen kan bevæges radialt, uden aksialt slør.

 

Til top

 

Tapplade

Montering af holdetap og undersænkning af skrueforbindelser for sammenspænding af overpart.

Fremstillet af konstruktionsstål eller støbejern.

Større stempler kan boltes direkte på tappladen.

Tappladen kan være overpart af søjlestel.

Til følgesnitværktøjer konstrueres ofte en kraftig tapplade, hvori fjederindbygningen foregår.

 

Til top

 

Trykplade

Anvendes når fladetrykket på stempelhovedet>250 N/mm2.

Fremstilles af lavtlegeret stål der hærdes.

 

Til top

 

Holdeplade

Fastholder loknåæe/stempler så disse ligger an mod tryk- eller tappladen, uden aksialt slør. Ø loknåle fremstilles normalt med 600 slebet hoved der undersænkes i holdepladen.

Facon loknåle og stempler monteres med stift- eller skrueforbindelser.

Huller for lok og stempler fremstilles ved boring, trådgnistning, støbning eller gennemsætning

Fremstilles af konstruktionsstål.

 

Til top

 

Loknåle

Runde og ikke runde faconer kan i stort omfang købes som standardkomponenter i forskellige hærdede stålkvaliteter.

 

Til top

 

Stempler

Fremstilles i en stålkvalitet der passer til emnemateriale og forventet emnestyktal. Trådgnistes eller profilslibes frem efter hærdning.

Stempel med fjedrende udkaster Stempel med gummiudkaster

 

Til top

 

Styreplade

Fremstilles af konstruktionsstål.

Er i enkle værktøjer fast forbundet med underpart ved hjælp af stift og skrueforbindelser.

I mere komplicerede følgesnit er styrepladen fjedrende.

Styrepladens funktion er i værktøjets nedadgående bevægelse, at sikre en præcis placering af stempler i snitpladen, og i returbevægelsen, at sikre aftræk af strimmel- eller båndmaterialet fra stemplerne.

Til at sikre et nøjagtigt stop, for den nedadgående værktøjsbevægelse, anbefales det altid at forsyne værktøjet med bundslagsklodser.

Til smøring af stempler udfræses ofte en oliesump.

 

Til top

 

Linialer

Linialens funktion er at styre strimmel/båndmaterialet gennem værktøjet.

Linialerne udføres ofte i konstruktionsstål.

Ved stort styktal vil det være nødvendigt af udføre linealerne i et hærdbart materiale, eller at forsyne de uhærdede linialer med hærdede slidindskud.

For at lette strimmelføringen i værktøjet, forlænges den ene linial og der monteres samtidig et "Land".

Vær opmærksom på om værktøjet skal have materialeindføring i højre eller venstre side.

 

Til top

 

Snitplade

Fremstilles i en stålkvalitet der passer til emnematerialet og forventet emnestyktal.

Fremstillingsmetoder:

Gennemsætning (Boring, savning, filning, hærdning).

Fordele: Billig, kan kan løses med enkle midler.

Ulemper: Unøjagtig snitgang og riciko for hærdekast.

Trådgnistning (Boring, hærdning, trådgnistning).

Fordele: Nøjagtig positionering af kontur, nøjagtig snitgang, kan gentages ved havari / opslidt værktøj, ingen hærdekast.

Ulemper:Dyrt maskinel, kan ikke lave indvendige skarpe hjørner, ved havari oftest udskiftning af hele snitpladen

Segment- elementopbygning (Fræsning, boring, hærdning, slibning).

Fordele:Nøjagtig placering af kontur, god overflade i snithul, nøjagtig frigangsvinkel, indvendige skarpe hjørner uden kærvvirkning, ved havari oftest kun udskiftning af et segment, billig maskinel.

Ulemper:Tidskrævende og dyrt.

Ved segmentopbygning, konstrueres de enkelte segmenter således at de låser hinanden. Derved undgås styrestifter. Segmenterne fastskrues med bolte bagfra. Endvidere bør der være uddrivningshuller for demontering af segmenterne.

 

Til top

 

Bundplade

Fremstilles normalt af konstruktionsstål. Ønskes svingningsdæmpende bundplade vælges støbejern.

Bundpladen skal understøtte snitpladen og samtidig befordre emner/affald væk.

Tykkelsen beror på værktøjsstørrelse og type men ligger ofte i områder 25 - 60 mm.

Bundpladen kan være underpart af søjlestel.

Bundpladen kan også være holdeplade for snitsegmenter. Enten ved et gennemfræst/slebet spor med stiftede låseindskud, eller som en lommefræsning.

Alle affaldshuller bør fremstilles koniske, for at hindre propning af emner/affald.

Der indbygges ofte følere i bundpladen den kan registrere passage af emner/affald og således forebygge havari.

 

Til top

 

Afstandsklodser

Afstandsklodsernes funktion er at sikre udfald af emner/affald fra værktøjet. Samtidig tilpasses værktøjshøjden i forhold til pressens indbygningsmål.

Fremstilles af konstruktionsstål.

Snit af bundplade med afstandsklodser

Afstandsklodsernes højde bestemmes af pressens indbygningsmål.

Afstandsklodserne bør altid boltes på værktøjet.

Af hensyn til styrken vælges indvendig afstand X mindst mulig.

Eventuel opspændingsspor for opspænding i presse fræses

Snit af bundplade med skilleplader fastgjort til afstandsklodser.

Skilleplader sikrer sortering af emner/affald.

 

Til top

 

Animationer følgesnit HASCO