Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Snit & stans

Værktøjsbenævnelser
Stopfunktioner
Søgernåle
Svikværktøj
Overklipværktøj
Afklip med forlok
Specialværktøj

Værktøjslære

Stopfunktioner

Åbn siden som PDF

Stopstift
Forstop
Placering af stopstift
Sideklip som stopfunktion
Sideklip med forlok
Udformning og placering af sideklip
Hakanslag (Amerikanerstop)

 

Stopstift

Når pressen har udført et slag, føres strimmelen en skridtlængde frem i værktøjet, hvorefter den skal stoppes. Dette gøres ved at indbygge en stopfunktion i værktøjet.

 

Stopstift- og linialhøjdemål.

 

a. Mindste afstand til hul 3 mm

Y. Stophøjde =s (min. 3 mm)

C. Linialhøjde = Y + 1,5..2 x s

(Linialhøjden afpasses efter stålkakalogmål)

X. Afstand snitkant = e + u

(e = mellemstaf)

(u = snitspalten)

Stopstiftens udformning

 

Til top

 

Forstop

Forstop til værktøjer med forlok.

Forstops placering:

X mål uden søgere =skridtlængden i værktøjet

X mål med søgere =skridtlængden + 0,1..0,2 x s

Y mål =0,1..0,2 x s

 

Til top

 

Placering af stopstift

V= Fremføringsretning.

A = Tilholdsretning mod stopstift.

 

Til top

 

Sideklip som stopfunktion

Værktøj med forlok og et sideklip

 

Til top

 

Sideklip med forlok

Værktøj med forlok og to sideklip

 

Bruges især i værktøjer med mange stationer for at udnytte hele strimmelen.

Sideklip nr. 2 placeres så langt efter udklip at styrken i snitpladen ikke svækkes.(normalt 1 pladetykkelse)

Sideklip nr. 2 kommer automatisk med i fremføringstakten, så placeringsmæssigt er der, ud over ovennævnte, ingen krav.

 

Til top

 

Udformning og placering af sideklip

Sideklipstemplet forlænges med et "horn" for at modvirke den sideværts belastning der opstår under klipningen.

a 0...10 mm. b = 6 mm. f = 1,6 mm
a 10...16 mm b = 6 mm. f = 2,5 mm
a 16...25 mm. b = 8 mm. f = 3,0 mm
a 25...40 mm. b = 10 mm. f = 4,0 mm
a 40...100 mm. b = 12 mm. f = 5,0 mm
X = 0,5 x s (min. 0,3 mm.)

 

Til værktøjer med fjedrende aftræksplade, fremstilles sideklippet med et forlænget stopstykke. Stopstykket kan være et selvstændigt stempel.

L1 skal min. = værktøjets slaglængde

Til at modvirke slid fremstilles linialen med et hærdet slidindskud.

Stafværdi for sideklip se afsnittet konstruktion.

X = Skridtlængden + 0,1...0,2 x s

X1 (Uden søger) Skridtlængden.

X1 (Med søger) Skridtlængden + 0,1...0,2 x s

 

Til top

 

Hakanslag (amerikanerstop)

Nedenstående vises principopbygningen af hakanslag. dette består af et dobbelt drejeled monteret med en Fjederbelastet vippearm med en stopstift. Vippearmen påvirkes af den Justerbare trykbolt der er monteret i værktøjets overpart.

I pressens nedadgående bevægelse justeres trykbolten således at vippearmen løftes fra af materialestrimelens mellemstaf når pressen er i nederste dødpunkt. Når vippearmen slipper mellemstafen vil fjederen, der virker med en kraft både lodret og vanret, først dreje vippearmen imod fremføringsretningen og senere i pressens returslag presse stopstiften ned så den hviler på mellemstafen. Idet strimmelen føres frem vil det udstansede hul bevirke at stopstiften presses ned mod snitpladens overside. Når den næste mellemstaf rammer stiften drejes denne i den udstrækning det friborede hul i styrepladen tillader og processen starter påny.

 

Skitse der viser stopstiften i stopposition med mellemstaffen og frihullet i styrepladen.

 

Skitse der viser stopstiften hvilende på mellemstaffen efter den er vippet og drejet fri under pressens nedadgående bevægelse. Pressen er her i topstilling og strimlen klar til at blive ført frem.

 

Til top