Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Snit & stans

Værktøjsbenævnelser
Stopfunktioner
Søgernåle
Svikværktøj
Overklipværktøj
Afklip med forlok
Specialværktøj

Værktøjslære

Søgernåle

Åbn siden som PDF

Søgernålelængde
Gennemgående søgernåle
Faste søgernåle
Fjedrende søgernåle
Kombinerede båndstyr/løftere

 

Søgernålelængde

I snitværktøjer med forlok og følgesnitværktøjer indbygges næsten altid søgernåle.

Funktionen for søgernålene er at sikre en nøjagtig positionering af strimmelen hver gang pressen udfører et slag. Dermed sikres en korrekt skridtlængde samt sideværts placering i værktøjet. dette betyder at f.eks. forlokkede huller placeres meget nøjagtigt i forhold til udklipsstemplet.

Generelt bør der altid placeres søgernåle i anden station i værktøjet. Derefter bør der være søgernåle i ca. hveranden station.

Søgerfunktionen skal så vidt muligt foregå udenfor emnet, f.eks. i indhak i emnet eller i kantstaf. Dermed sikres, at emnedannende huller ikke deformers af søgernålene, især i tyndere materiale, samt at ændringer af huldiametre i emnet kun skal foretages et sted i væærktøjet og ikke i samtlige søgerstationer.

 

Til top

 

Søgernålelængde

 

Sgl. = Stl. + a + s. Y = 0,5..2 mm. (Kan være større)
Sgl. = Søgernålelængde i mm. Y1 min. = Y + s
Stl. = Stempellængde i mm.

 

D 3..4 mm a = 2,5 r = 3 mm
D 4..5 mm a = 3 mm r = 4 mm
D 5..7 mm a = 4 mm r = 5 mm
D 7..10 mm a = 5 mm r = 6 mm
D1 = D - 0,01..0,02 mm

 

Ved følgesnitværktøjer med fjedrende aftræksplade, er det vigtigt at søgernålens fang har positioneret fremføringslængden, inden den fjedrende aftræksplade låser båndet i værktøjets nedadgående bevægelse.

Derfor konstrueres vørktøjet altid med fremskudte søgernåle.

 

Til top

 

Gennemgående søgernåle

D 3..4 mm a = 2,5 r = 3 mm
D 4..5 mm a = 3 mm r = 4 mm
D 5..7 mm a = 4 mm r = 5 mm
D 7..10 mm a = 5 mm r = 6 mm
D1 = D - 0,01..0,02 mm

 

Til top

 

Faste søgernåle

 

Virker efter samme princip som de gennemgående søgernåle, men sidder alene monteret i den fjedrende aftræksplade. Holdes normalt på plads ved hjælp af pinolskrue.

 

Til top

 

Fjedrende søgernåle

Anvendes i værktøjer hvor der er riciko for at båndet bliver hængende på gennemgående søgere. F.eks. hvor linialernes hageaftræk eller strimmelstyr/løftere ikke kan placeres ved søgerfunktionen.

De fjedrende søgernåle mindsker risikoen for deformation af søgerhuller med afskrabning af båndmateriale der kan aflejres i værktøjet og give driftsforstyrrelser.

 

Til top

 

Kombinerede båndstyr/løftere

Fremstilles af centerlesslebet lavtlegeret stål der hærdes.
Placeres altid ved søgerfunktion.
Kan fremstilles med påboltet hoved, Figur A, for justering af løftehøjde ved gennemslibning af værktøj.

I båndindføringssiden monteres et båndstyr. Dette kan være to linialer eller styrestifter, som oftest monteres på en påboltet holdeplade. Højden på båndstyret er større end løftehøjden af båndet. Derved sikres en let indføring ved båndstart, samt at båndet under produktion styres fra fremføringsapparatet til båndstyr/løfterne.

 

Til top