Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Snit & stans

Beregninger
Trækbrudstyrke
Stafberegninger
Staftabel
Værktøjslængde
Strimmellayout
Foranalyse skema
Opgaver H4

Værktøjslære

StrimmellayoutKonstruktionsarbejdet

Åbn siden som PDF

 

Konstruktionsarbejdet af stanseværktøjer starter normalt med at man skitserer strimmelforløbet i værktøjet.

 1. Skitser strimmelen med konturlinier af en række udstansede emner nogenlunde målfast. (Som strimmelen ser ud når den forlader værktøjet.)
  Er der buk i værktøjet kan der være hensyn at tage til buks placering i forhold til emnematerialets valseretning.
  Er der flere emner i værktøjet placeres disse så den bedste materialeudnyttelse opnås.
   
 2. Beregn nøjagtig strimmelbredde B og skridtlængde V.
   
 3. På den sketserede strimmel indsættes lok og snitfunktioner. Dette gøres bedst ved at skravere konturerne af de enkelte funktioner. Start med udklipsfunktion og frem til værktøjsstart.
   
 4. Fastlæg nulpunkt, f.eks. midte af udklipsstempel, og beregn udfra emnetegning og skridtlængde, X og Y afstande til midten af øvrige funktioner.
   
 5. Tegn et målfast layout og målsæt dette ud fra valgt værktøjstype og værktøjsfremstillingsmetode. Fastlæg samtidig værktøjets bredde og længde. (Husk at mål skal passe med stålleverandørs katalog.)