Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Teknisk komp.

Tegningslæsning generelt
Afbildningsmåder
Stregtykkelse
Målsætning
Opgaver

Værktøjslære

Tegningslæsning

Afbildningsmåder
Perspektivtegning
Isometrisk tegning
Retvinklet parallel projektion
Tegningsformater

 

Generelt

Tegning er et hjælpemiddel til konstruktøren, således at han kan vidregive sine ønsker til konstruktionens udformning, nøjagtighed og måde som delene skal fremsillles og samles.

En tegning kan betragtes som et juridisk dokument. Det er derfor af største betydning, at tegningen bliver udført efter bestemte regler og på en entydig og klar måde.

 

Afbildningsmåder

En tegning kan fremstilles på flere måder, de vigtigste bliver her omtalt i dette kompendium.

 

Perspektivtegning

 

 

Denne tegningsform, bliver anvendt af, og velkendt f.eks. kunstnere, kan ikke anvendes som arbejdstegning. Tegningen viser genstanden, som vi ser den med øjet, og viser ikke de sande mål
Til top

 

Isometrisk tegning

Isometri er en rummelig afbildning af en egnstand, der er drejet 45º om den lodrette akse og vippet 35º 15' 52'' fremefter om den vanrette akse herved afbildes en terning- således, at de vanrette kanter er parallelle og hælder 30º mod vanret. De lodrette linier forbliver lodrette, og de tre synlige sider bliver nøjagtig ens.

Ved isometrisk tegning afsættes de sande mål på hovedakserne.
Isometrisk tegning anvendes en del inden for maskintegning. Her kan man ofte nøjes med den ene afbildning, og tegningen virker mere overskuelig for den, som ikke er vant til at se en tegning i retvinkler parallelprojektion.

Til top

 

Retvinklet parallel projektion

Denne tegningsform er den mest benyttede til maskintegninger, specielt arbejdstegninger. Den er ikke så overskuelig. Der er to afbildningsformer i henhold til ISO (International Standard Organization) nemlig:

  • Den Europæiske

  • Den Amerikanske

Som dansk standard benyttes metode E - den europæiske.

Hovedreglerne for tegningernes udførelse er angivet i danske standardblade.

 

 

Tegningsformater

Tegningsformater er standardiseret i DS 101. Som udgangsformat har man valgt et rektangel på 1mm2 og med sideforholdet 1:Ö2. Herved bliver målene på udgangsformatet A0 1189 x 841 mm.

Alle formater kan anvendes som lang- eller højformater og skal have en margen mellem de renskårne yderkanter og rammen, som begrænser tegnefeltet.
Margenen bør have en mindstebredde på 7 mm for formatet A4 og en mindste bredde på 10 mm for alle større formater.

Format Mål mm
A0 841 x 1189
A1 594 x 841
A2 420 x 594
A3 297 x 420
A4 210 x 297
A5 148 x 210
A6 105 x 148

Titelfeltet skal placeres i nederste højre hjørne af tegnefeltet og skal i almindelighed kunne læses i samme retning som tegningen.

 

 

 

Til top