Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Teknisk komp.

Tegningslæsning generelt
Afbildningsmåder
Stregtykkelse
Målsætning
Opgaver

Værktøjslære

Stregtykkelse

Afbildning Streg: Anvendelse:

Fuldstreglinie
tykkelse 0,5 mm
Synlige konturer

Korttreglinie
tykkelse 0,3 mm
Skjulte konturer

Tynd Kortstreglinie
tykkelse 0,2 mm
Skjulte konturer

Tynd fuldstreglinie
0,2 mm
Målsætning og skravering

Tynd stregpriklinie
0,2 mm
Målelinier og snitlinier

 

Blyantstiftens hårdhed

Blyantestifternes hårdhed er inddelt i en skala med 7H som værende meget hård og 3B som en meget blød stift.

3B
2B
B
HB
H
2H
3H
4H
5H
6H
7H
meget blød
meget blød
meget blød
blød
blød
blød
hård
hård
hård
meget hård
meget hård

De meget bløde stifter er ikke anvendelige som redskab i teknisk tegning.
De meget hårde stifter anvendes til at ridse tegningen løst med, og de bløde til at trække op med.

Eksempel:

Tyk fuldstregslinie
Tyk kortstregslinie
Tynd kortstregslinie
Tynd fuldstregslinie
Tynd stregpriklinie
Synlige konturer
Skjulte konturer
Skjulte konturer
Målsætning / skraveringer
Midterlinier / snitlinier
HB
HB
3H
3H
3H