Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Teknisk komp.

Tegningslæsning generelt
Afbildningsmåder
Stregtykkelse
Målsætning
Opgaver

Værktøjslære

Målsætning

Målsætningsmetoder
Snit & gevind
Målsætning & målforhold
Afbildning

 

For at en arbejdsopgave kan løses ud fra tegninger, er det meget vigtigt, at disse er målsat korrekt.
Generelt herom kan siges, at der altid skal være de mål, som er nødvendige, for at emnet kan fremstilles, men der bør heller ikke medtages flere.
Alle mål bør angives i samme enhed, eksempelvis m, cm, mm. Hvis der anvendes andre enheder ved enkelte mål, skal disse disse anføres på tegningen.

 

Fig. 1
  viser et eksempel på et emne, hvis mål er i mm, men hvor det viste gevind er angivet i tommer.
  Der findes forskellige målsætningsmetoder, som anvendes alt efter fremstillingsprocessens art.

 

Fig. 2
  viser en af metoderne, som kaldes kædemålsætning, idet målene ligger i forlængelse af hinanden.

 

Fig. 3
  viser en anden målsætningsmetode, der kaldes nulliniemålsætning.
  Målene udgår fra en fælles nullinie, som evt. kan være en krave på en aksel, akselende, pladekant eller lignende.

 

Fig. 4
  viser en kombineret målsætning af de to ovennævnte.

Tegningers målangivelse skal altid være så enkel og overskuelig som muligt for at undgå fejl under fremstillingen af emnerne. Herudover er det af stor betydning, at målangivelsen og andre betegnelser er så tydelige som muligt.

 

Til top

 

Målsætningsmetoder

 

 

Til top

Snit & gevind

1. Angivelse af gevind og skravering.

 

 

 

 

Til top

 

Målsætning & målforhold

Angivelse af målsætning.

 

 

Angivelse af målforhold.

 

 

Afbildning

1. Afbildning på 3 planer i et rumhjørne.

 

 

Til top