Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Snit & stans

Maskinsikkerhed
Sikkerhed ved værktøj
Sikkerhed ved stansemaskine

Værktøjslære

Sikkerhed ved værktøj

Åbn siden som PDF

 

Her i dette materiale kan du i kort udgave læse, om de regler som gælder på denne arbejdsplads.

Skulle du have brug for yderligere oplysninger kan du læse dem på arbejdstilsynets hjemmeside:  Arbejdstilsynets: At-anvisning nr. 2.2.0.1 Maskiner og maskinanlæg.

Arbejdsmiljølovgivningens almindelige krav til maskiners og maskinanlægs konstruktion, udstyr og udformning under hensyn til sikkerhed og sundhed findes i bekendtgørelse nr. 561 af 24 juni 1994 om indretning af tekniske hjælpemidler med senere ændringer.

Anvisningerne tager ikke alene sigte på at beskytte operatøren eller operatørerne af en maskine. Den tilsigter også at sikre både medhjælpere, andre beskæftigede i nærheden og tilfældigt forbipasserende.

 

Rækkeafstande og åbningsstørrelser:

  • Figur 1 Rækkevidder om en kant.
  • Figur 2 Tilladte åbninger i skærme med parallelgitter. Alle mål i mm.
  • Figur 3 Tilladte åbninger i gitterskærme med firkantede eller runde åbninger. Alle mål i mm.
Figur 1.
Figur 2.
Figur 3.

Automatisk produktionslinie afspærret med gennemgående gitter.

Bevægelige maskindele

Bevægelige maskindele, som kan forårsage ulykkestilfælde, skal så vidt muligt være indbygget i maskinen.

Hvis dette af praktiske grunde ikke kan lade sig gøre, skal farezonen afskærmes med hensigtsmæssige beskyttelsesanordninger, som fx fuldstændig indskærmning eller halvskærm.

Afskærmning mangler!
Afskærmning mangler!
Afskærmning mangler!

 

En to-trins klemningssikring bevirker, at de dele, der skal klemme mod hinanden, beværersig mod hinanden med ufarlig kraft, indtil afstanden er så lille - normalt 6 mm - at en legemsdel ikke kan indføres. Først da øges kraften til det, der er nødvendigt for at opnå den ønskede funktion.

Hvis de nævnte foranstaltninger enten er utilstrækkelige eller hindrer et maskinværktøjs funktion, skal der anvendes beskyttelsesudstyr, som er særlig udviklet til formålet.