Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Snit & stans

Maskinsikkerhed
Sikkerhed ved værktøj
Sikkerhed ved stansemaskine

Værktøjslære

Sikkerhed ved stansemaskine

Åbn siden som PDF

 

Her i dette materiale kan du i kort udgave læse, om de regler som gælder på denne arbejdsplads.

Skulle du have brug for yderligere oplysninger kan du læse dem på arbejdstilsynets hjemmeside: Arbejdstilsynets: At-anvisning nr. B.1.3 Maskiner og maskinanlæg.

 • Som udgangspunkt må excenterpressen KUN betjenes af én person. Og må ikke betjenes af flere personer ad gangen. Der må ikke opholde sig flere personer i umiddelbar nærhed, eller bag maskinen.
   
 • Beskyttelsesanordninger må ikke kunne sættes ud af funktion eller fjernes uden brug af værktøj, med mindre der er truffet særlige foranstaltninger.
   
 • a. Beskyttelsesanordningen må ikke kunne åbnes eller fjernes, før drivkraften er slået fra og maskinen er standset, og maskinen må ikke kunne startes, før beskyttelsesanordningen atter er anbragt i beskyttelsesstilling.
   
 • b. Når beskyttelsesanordningen åbnes eller fjernes, skal drivkraften automatisk slås fra og maskinen stoppe på kortere tid, end det tager at føre en legemsdel ind i farezonen. Maskinen må ikke kunne startes, før beskyttelsesanordningen atter er bragt i beskyttelsesstilling. Maskinen må dog ikke automatisk gå i gang, alene ved at beskyttelsesanordningen bringes tilbage i beskyttelsesstilling, medmindre genstart er helt risikofri.
   
 • Beskyttelsesanordninger,som af tekniske grunde ikke kan indrettes efter ovenstående punkter a. og b. bør kun åbnes eller fjernes af særligt instruerede personer med hjælp af specialværktøj, og skal være forsynet med følgende eller tilsvarende indhold: "Må ikke åbnes/fjernes, mens maskinen er i gang".
   

 

Tohåndsbetjening skal opfylde følgende krav:

 • a. Maskinbevægelsen må kun kunne sættes igang ved brug af begge hænder samtidig. Den tidsmæssige samtidighed anbefales at være mellem 0,2 sek. og 1 sek.
 • b. Hvis den ene hånd fjernes fra betjeningsorganet, skal maskinbevægelsen stoppe, før hånden kan nå ind i farezonen.
 • c. Begge betjeningsorganer skal være tilbage i udgangsstilling, før ny igangsætning kan foretages.

Opstilling af værktøj på excenterpresse

Maskinen skal være helt stoppet, og sikret utilsigtet igangsætning

 

1. Pressen indstilles på pos. "Tørning"
2. Slaglængden indstilles efter værktøj
3. Pressen tørnes til krydshovedet befinder sig i nederste dødpunkt.
4. Krydshovedet højdeindstilles med kuglespindel.(Til over værktøjshøjde)
5. Værktøjet skubbes ind med opspændingstap med krydshovedets udlejring.
6. Krydshovedet sænkes med kuglespindel til værktøj og opspændingstap fastspændes.
7. Med kyglespindelen hæves krydshovedet lidt og sænkes igen så værktøj står i spænd.
8.Pressen tørnes nogle gange og der indstilles til ønsket produktionsform. (Hånd, fod eller automation.)
9. Manøvreskab låses.
10. Pressen startes og indkøres med emnemateriale hvorunder efterjustering af krydshovedhøjden må påregnes på grund af stativudfjedring og lejeslør.

 

Stativudfjedring andrager fra 0,0005...0,001 mm. pr. kN pressetryk. (400 kN presse fra 0,2 ...0,4mm. ved maximal belastning)

 

Lejesløret andrager på en god presse fra 5..7* stativudfjedringen. (400 kN presse fra 2..3 mm. ved maxiaml belastning)

 

Tilbehør for excenterpresse.

 1. Tilgængelig betjeningsvejledning og sikkerhedsforskrifter
 2. Smørekort og el-vejledning
 3. Hensigtsmæssigt håndværktøj
 4. Spændejern, spændeunderlag og spændebolte i en god kvalitet
 5. Skridpapir. (Hvis nødvendigt)

 

Til top