Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Form Plast

Værktøjsbenævnelser
2-plade værktøj
Opbygning
3-plade værktøj
Bevægelse af formplader
Kæbeværktøj
Kæbetræk
Kæbebevægelse
Bakke værktøj
Isolerkanal værktøj
Varmekanal værktøj
Udskrunings værktøj
Fyldningsforløb
Støbeværktøj for hærdeplast
Andre værktøjstyper

Værktøjslære

Kæbebevægelse

Åbn siden som PDF

 

Beregning

Kæbens bevægelse kan beregnes efter formlen hvor a er søjlens vinkel, y er søjlens lodrette højde fra den faste formpart, og x er den opnåelige kæbebevægelse.

=""

 

Kæbelås/Trykklods

På kanten af den faste formpart er der fræset eller påskruet en såkaldt kæbelås. Denne har det formål at holde kæben på plads under støbeprocessen.

Låsen bliver fremstillet med en vinkel på sædvanligvis 2 - 3° større end søjlens vinkel. Dermed undgås overbelastning af søjlen i selve lukkeøjeblikket, hvor fladetrykket bliver meget stort. Da de 20° vil skubbe kæben hurtigere frem end de 18°, vil søjlen gå helt fri under lukning af formen.