Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Form Plast

Værktøjsbenævnelser
2-plade værktøj
Opbygning
3-plade værktøj
Bevægelse af formplader
Kæbeværktøj
Kæbetræk
Kæbebevægelse
Bakke værktøj
Isolerkanal værktøj
Varmekanal værktøj
Udskrunings værktøj
Fyldningsforløb
Støbeværktøj for hærdeplast
Andre værktøjstyper

Værktøjslære

Isolerkanalværktøj

Åbn siden som PDF

 

Generelt

Isolerkanalværktøj er egentlig et 3-pladeværktøj og minder en del om varmekanalværktøj. Kun den ene lukkeflade åbnes inden produktion. Lukkefladen ved fordelerkanalsystemet kan dog også åbnes. Dette sker kun ved produktionsstop.

I princippet udnyttes plastmaterialets ringe varmeledningsevne, og der anvendes kanaltværsnit mellem 15 og 30 mm. Plastmaterialet danner en størknet skal i fordelerkanalerne og isolerer mod formstålet. Plasten midt i kanalerne er konstant flydende under produktionen.

IsolerkanalværktøjHer udnyttes det størknede plastmateriales isolerende egenskab til at holde indløbet flydende, sammen med relativ hurtig cyklustid.