Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Form Plast

Værktøjsbenævnelser
2-plade værktøj
Opbygning
3-plade værktøj
Bevægelse af formplader
Kæbeværktøj
Kæbetræk
Kæbebevægelse
Bakke værktøj
Isolerkanal værktøj
Varmekanal værktøj
Udskrunings værktøj
Fyldningsforløb
Støbeværktøj for hærdeplast
Andre værktøjstyper

Værktøjslære

Fyldningsforløb

Åbn siden som PDF

Under indsprøjtningstiden fyldes indløbstoppen først; dernæst fyldes formhulrummet fra indløbet og udefter.

 

Plastmaterialet flyder ud langs formoverfladen først og størkner.

 

Det størknede plastmateriale virker isolerende og muliggør at plastmaterialet holdes flydende længere så efterfyldning er mulig.