Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Form Plast

Værktøjsbenævnelser
2-plade værktøj
Opbygning
3-plade værktøj
Bevægelse af formplader
Kæbeværktøj
Kæbetræk
Kæbebevægelse
Bakke værktøj
Isolerkanal værktøj
Varmekanal værktøj
Udskrunings værktøj
Fyldningsforløb
Støbeværktøj for hærdeplast
Andre værktøjstyper

Værktøjslære

Varmekanal værktøj

Åbn siden som PDF

Varmekanalsystem
Varmekanalværktøj 2
Varmekanalværktøj 3
Varmekanalværktøj 4
Varmekanal animation

I varmekanalværktøjer bliver indløb og fordelerkanaler ikke afformet, men indeholder smeltet plast, så derfor må disse opvarmes til materialets smeltetemperatur.

Dette sker normalt med varmepatroner, som styres af termofølere.

Man opnår hermed, at sprøjtestøbemaskinens plastificerings- og sprøjtestøbe-kapacitet udnyttes optimalt.

Varmekanalværktøjer er særlig egnede til emner med høje kvalitetskrav.

Ulempen er høje værktøjsomkostninger.

Merprisen pr. formhulrum ved simplere emner er ca. 4000 kr. i 1990 priser. Kilde: StrACK. NORMA (VESTERGÅRD)

Værktøjerne er først rentable ved forholdsvis store styktal.

 

Varmekanalsystem

Ved alle konstruktioner af varmekanalværktøjer, må der tages hensyn til, at den opvarmede del (varmekanalenheden) har udvidelsesmuligheder. Desuden skal den være isoleret fra den øvrige del af værktøjet.

 

Varmekanalværktøj 2

Varmekanalværktøj 3

 

Varmekanalværktøj 4

 

Varmekanal animation

Klik på videoen for at starte og stoppe den